Professor Edward Deci på Motivasjonskonferansen i 2016
Professor Edward Deci på Motivasjonskonferansen i 2016.

Organisering og ledelse er både et forskningsområde og et sentralt undervisningsfag i USN Handelshøyskolens portefølje.


Vi forsker på organisering og ledelse fra ulike vinkler og teoretiske grunnlag. Forskerne i denne gruppen har sin forskningsinteresse knyttet til spørsmål omhandlende ledelse og organisatoriske til felles, men varierer i sitt syn på forskning og i deres ontologiske og epistemologiske tilnærming. Dette bidrar til å skape et spennende og tverrfaglig forskningsmiljø som gjør dette brede feltet rettferdighet.

"Organisering og ledelse" undervises på alle nivåer på USN Handelshøyskolen. Undervisningen er forskningsbasert og gruppemedlemmene bidrar til denne forskningen.

Våre forskningsområder inkluderer:

 • Økonomi og ledelse
 • Beredskap og krisehåndtering
 • HR- og HR-analyse
 • Innovasjonsledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Ledelse og motivasjon
 • Organisasjonsatferd
 • Organisatorisk læring
 • Statsvitenskap
 • Prosjekt- og arrangementsledelse
 • Kvalitets- og industriell ledelse
 • Regional innovasjon og utvikling
 • Strategisk ledelse

Prosjekter

Gruppen er engasjert i følgende eksternt finansierte forskningsprosjekter:

Motivasjonskonferansen

Motivasjonskonferansen er en årlig konferanse med inviterte internasjonale og nasjonale forskere innen motivasjonsfeltet basert på selvbestemmelsesteori.