Baard skal finne nye løsninger

Baard Røsvik til høyre tas varmt i mot av rektor Petter Aasen til venstre. I midten Hans Peter Havdal, fornøyd sjef i Semcon Devotek, Røsviks arbeidsgiver. Foto
Baard Røsvik til høyre tas varmt i mot av rektor Petter Aasen til venstre. I midten Hans Peter Havdal, fornøyd sjef i Semcon Devotek, Røsviks arbeidsgiver.

- Om noen år kjører vi ikke bilen selv lenger, sier Baard Røsvik fra Semcon Devotek, som er HSNs nye FoUI-ekspert.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Han arbeider som Business Development Manager innenfor ” Early stage product development, Innovation process, Biomimicry, Autonomous vehicles". 

Nå blir han tilknyttet HSN tilsvarende en 20 prosentstilling over to år.

Sammen med HSNs teknologer skal han arbeide med forskning, utvikling og innovasjon som kan bli nyttig både for Semcon Devotek og høyskolen.

Teknologi som styrer seg selv

Det handler altså om å komme opp med nye ideer og løsninger, som skal være bygget på solid forskning. Ekspertene fra industrien kommer fra en hverdag der de hele tiden må ha øynene festet på det ferdige produktet, og hvordan det skal komme til nytte for kundene. Røsviks spesialfelt er teknologi som styrer seg selv (autonom).

- Det er en brytning mellom teknologi og samfunn når det gjelder autonome løsninger som selvkjørende biler, båter og busser. Det er mye oppmerksomhet rundt det som er teknisk mulig, men lite oppmerksomhet rundt hvordan det påvirker samfunnet og kulturen. Her er det mulig for HSN og Semcon Devotek å ta en posisjon. Vi kan bygge bro mellom humaniora og teknologi, sier Røsvik.

FoUI-ekspert. Gruppebilde.

Hva er skumlest i trafikken?

Han mener vi om noen få år ikke lenger vil kjøre våre egne biler. Vi vil ikke akseptere alle dødstallene. 

- Folk sier de er redde for å kjøre en selvkjørende bil, men hvor mange rusede sjåfører risikerer du å møte i trafikken? Når autonome (selvkjørende) biler kolliderer i USA, er det ikke andre autonome biler de treffer. Det er biler kjørt av mennesker. Bilene følger trafikk-reglene, men det gjør ikke folk, sier Baard Røsvik. 

Modellen med FoUI-eksperter er utviklet av HSN, og er en del av HSN Partnerskap som ledes av Duy Tho Do. Hans ambisjon er at HSN skal ha tolv FoUI-eksperter i løpet av to år, kanskje flere. Hele hensikten er å koble sammen akademia og næringslivet.

Nyttig for industrien

I en krevende tid med mye omstilling, er det viktig at det høyskolen driver med er til nytte for industrien i regionen, mener rektor Petter Aasen. 11. mai signerte han avtalen med Semcon Devotek-sjef Hans Peter Havdal.

- Det er en del av vår hovedprofil å jobbe tett på industrien. Dette er bare en start, men en veldig spennende start. Jeg håper dette viser at vi virkelig tar vår egen ambisjon på alvor. Vi skal ikke bare snakke om nærhet til industri og næringsliv, vi skal faktisk gjøre noe med det. HSN Partnerskap handler om nettopp dette, og her ser vi mange muligheter fremover. Vi ser også at dette med autonome systemer kommer mer og mer, og det seiler frem som et satsingsområde hos oss, sa Aasen.

Kake_ FoUI-ekspert. Foto
Et stort forretningsområde

Semcon Devotek-sjef Hans Peter Havdal sier autonome løsninger har blitt et stort forretningsområdet for bedriften, og at de er klare for å gi gass i samarbeid med høyskolen.

- Det er god tradisjon på Kongsberg for tett samarbeid mellom næringsliv og høyskole. Det skjer veldig mye innen autonome løsninger, og det går raskere enn vi har forestilt oss. Hos oss jobber vi blant annet med skip, busser og snørydding. Halvparten av vår omsetning er innenfor autonomi-feltet i år. Det er helt avgjørende for oss å få tak i de rette folkene, og det kan vi få til i samarbeid med høyskolen. Vi skal ha prosjekter sammen, og nå skal altså Baard jobbe her på campus. Han er en utrolig kreativ ressurs som vi må dele på fremover, sier Hans Peter Havdal.

Fakta:

FoUI =  forskning, utvikling og innovasjon

 • FoUI-ekspert-ordningen er en del av HSN Partnerskap, som er ett av de tre prosjektene i utviklingsavtalen HSN har inngått med Kunnskapsdepartementet.
   
 • HSN prioriterer satsning på forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter i samarbeid med næringslivet i regionen.
   
 • Dette prosjektet er et initiativ for å engasjere fagfolk fra regional industri som FoUI-eksperter ved høyskolen.
   
 • FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse).
   
 • De blir knyttet opp mot høyskolens fagmiljøer.
   
 • Leder for systemingeniørene på FMC Kongsberg, Kirsten Helle ble i november 2015 ansatt som første FoUI-ekspert.
   
 • Forsker Trym Eggen ved Ge Vingmed Ultrasound i Horten ble i april 2916 ansatt som andre FoUI-ekspert.

Les mer om FoUI-ekspert-ordningen