Baner vei for grønnere plastproduksjon

Plastråstoff - Copyright: iStock/aykuterd
Illustrasjonsbilde: iStock/aykuterd

Doktorgradsavhandling avdekker en ny og mer bærekraftig metode for framstilling av polypropylen plastråstoff.


Tekst: Knut J. Meland

Polypropylen er blant de globalt raskest voksende plastmaterialene.  Det brukes til alt fra små plastartikler og innpakking av sjokolade, til superundertøy og avansert konstruksjonsmateriale for elektronikkindustrien.

Polypropylens råstoff – propylen – lages i dag av olje, og som et biprodukt fra produksjon av etylen, som er et annet plastråstoff.

Bærekraftig produksjon av etylen og propylen er viktig for å sikre en grønnere framtid.

Viser vei

– Den globale veksten i etterspørsel etter propylen er i dag høyere enn for etylen, samtidig som olje nå erstattes med gass som etylen-råstoff, noe som trekker mengden av propylen ytterligere ned. Det er derfor stor internasjonal interesse for å konvertere etylen til propylen så effektivt som mulig, forklarer professor Klaus-Joachim Jens.

Han har vært veileder for Lu Li i hennes arbeid med doktorgradsavhandlingen One-step Conversion of Ethylene to Propylene by a NiSO4 -ReOx/γ-Al2O3 catalyst.

Gjennom sin forskning har Lu Li avdekket en ny katalysator – et slags hjelpestoff – for å omdanne etylen til propylen direkte i ett trinn. Dagens teknologi er basert på to reaksjonstrinn, som dessuten gjerne gjennomføres i hver sin fabrikk. Lu Li - foto

Nybrottsarbeid

– Med den nye katalysatoren viser vi hvordan en eksisterende etylen-fabrikk kan bygges om for å øke propylen-produksjonen, uten å måtte øke produksjonen av etylen tilsvarende. Den nye propylen produksjonsmetoden er forventet å være mer kostnadseffektiv, enn dagens "to-fabrikk-teknologi", noe som også bidrar til å øke konkurransekraften til dagens gassbaserte etylen-fabrikker, sier Lu Li.

Flere bærekraftige produksjonsmetoder er allerede kjent for plastråstoff-etylen, for eksempel med utgangspunkt i bio-etanol. Lite var derimot kjent om direkte konvertering av etylen til propylen, da Lu Li begynte på sin doktorgradsavhandling.

Del av OLIGOM

Doktorgradsarbeidet er en del av prosjektet «Ethene oligomerisation and metathesis» (OLIGOM), som er støttet av Norges Forskningsråd.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Turino - Italia og HSN.