Deltar i CAS

Andreas Zedrosser. Foto
Førsteamanuensis Andreas Zedrosser

Førsteamanuensis Andreas Zedrosser er tildelt plass ved prestisjetunge Centre for Advanced Study.


Hvert år blir fremstående norske forskere nominert til å danne en internasjonalt sammensatt forskningsgruppe for ett års opphold ved Centre for Advanced Study (CAS). Målet er å gi forskere mulighet til å fordype seg faglig i et internasjonalt forskningsmiljø på høyt nivå.

Andreas Zedrosser blir «fellow» i en av tre forskergrupper som skal fordype seg i Climate effects on harvested large mammal populations.

Forsker på bjørn og bever

Zedrosser har lenge forsket på store pattedyr, særlig bjørn og bever, og er en av de ledende forskerne i det store skandinaviske bjørneprosjektet.

Dette forskningsprosjektet er et av verdens største og langvarig forskningsprosjekt på store pattedyr (1984-i dag) og har en svært høy vitenskapelig produksjon.

– Det er veldig stort og kunne sitte sammen med spennende og kreative forskere i en vitenskapelig tankesmie. Jeg har vært med i en produktiv gruppe i bjørneprosjektet og at jeg nå får være med på å forske på hvordan klimaendringer påvirker store pattedyr, sammen med så flinke folk, er som en drøm for en forsker, forteller Zedrosser som tilhører forskningsgruppen LEBE ved HSN

Møysommelig utvelgelse

Prosessen med å velge ut prosjekter og gruppeledere til et opphold på CAS begynner nesten tre år før selve oppholdet.

De innkomne forslagene blir vurdert av senterets styre, som plukker ut et antall forslag for nærmere vurdering. Styret velger deretter ut et lite antall prosjekter som går videre til en internasjonal fagfellevurdering, som danner grunnlaget for styrets endelige utvelgelse av forskergrupper.