– Det svikter i diabetesomsorgen

Netthinnebilder. Foto
Bildet til venstre viser moderate netthinneforandringer hos en person med diabetes. Til høyre ser vi en normal netthinne hos en person med diabetes.

På grunn av diabetes amputeres årlig rundt 500 føtter og mange mister synet. Likevel utelater helsepersonell å sjekke øyne og føtter hos diabetespasienter.


– Diabetes er mer enn bare kontroll av blodsukker. De nasjonale retningslinjene for oppfølging av personer som har diabetes er helt klare. Hadde fastlegene, eller andre som pasientene møter i behandlingskjeden fulgt retningslinjene, kunne mye vært annerledes, skriver førstelektor Frode Kristensen og førsteamanuensis Vibeke Sundling ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap på kronikkplass hos Forskning.no.

Les kronikken hos Forskning.no
 

Det er påvist en klar sammenheng mellom grad av diabeteskontroll og utvikling av senkomplikasjoner. Retinopati (øyeskade) og nevropati (nerveskade) kan begge kobles til høyt blodsukker og høyt blodtrykk.

Synstap

Øyekomplikasjoner ved diabetes er nå den hyppigste årsak til synshemming blant yrkesaktive. Forskerne finner en klar sammenheng mellom høyt blodsukker og risiko for å utvikle diabetisk retinopati:

– Antallet operasjoner for alvorlig diabetisk øyekomplikasjon har økt dramatisk i Norge. Diabetes retinopati bør behandles før symptomer oppstår, og de fleste tilfeller av synshemming kan unngås ved regelmessig øyeundersøkelse og tidlig behandling av retinopati, sier førsteamanuensis Vibeke Sundling ved HSNs Nasjonalt senter for opptikk, syn og øyehelse.

Amputasjoner

Det foretas årlig mellom 4-500 amputasjoner hos personer med diabetes i Norge. 

– Et større fokus på føtter ville kunne forebygge utvikling av fotsår, og bidra til at nye sår behandles raskt og effektivt slik at amputasjoner kan unngås. Pasienten kan dermed spares for lidelser og uførhet, og samfunnet for tapt arbeidskapasitet og høye kostnader, sier Kristensen.

Skal finne ut hvor det svikter

Kristensen og Sundling driver nå fram et forskningsprosjekt i samarbeid med Drammen sykehus, der formålet er å undersøke sammenhengen mellom retningslinjer for klinisk praksis og reell praksis:

– Vi ser særlig på hvordan fastlegene og andre i behandlingsapparatet følger opp føtter og øyne hos personer med diabetes. Mange blir ikke fulgt opp slik det anbefales i de faglige retningslinjene, sier Kristensen.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hvor og hvorfor det svikter. De fleste fastleger har mange pasienter med ulike diagnoser, og mange av disse er tidkrevende å undersøke.

– Men, kan manglende kunnskaper om sykdommen være en tilleggsfaktor til tidspresset. Eller er årsaken at pasientene bagatelliserer sin situasjon eller ikke har kunnskap om komplikasjoner som kan oppstå ved diabetes, spør Kristensen.

World Diabetes Day. Logo

Verdens diabetesdag 14. november

  • internasjonal FN-dag siden 2006
  • årets tema: «Med syn på diabetes» 
  • 371 millioner mennesker i verden har diabetes, og det forventes at 500 millioner har diabetes innen 2030

Syn og diabetes på NRK Buskerud.

Hør Vibeke Sundling fra Nasjonal senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg snakke om diabetes og syn på NRK Buskerud.  Hør radioinnslaget her.

Fakta:

Diabetes er en snikende sykdom. Rundt halvparten av de som har type 2 diabetes vet ikke om det selv.-

Rundt 230.000 nordmenn har diagnostisert diabetes.  I tillegg kommer et stort antall personer som har type 2 uten å vite det. De fleste som har diabetes har type 2 diabetes.

For dem som har sykdommen, kan det være vanskelig å merke at noe er galt.
Jevnlige kontroller og god behandling fra et tidlig tidspunkt kan forsinke og forebygge komplikasjoner av diabetes. Det er nettopp derfor at det er så viktig å følge nøye opp!

Har du diabetes selv eller kjenner noen som har diabetes, og ønsker å bidra med din erfaring til undersøkelsen? Det kan du gjøre ved å svare på dette spørreskjemaet

Kontakt:

Prosjektleder for forskningsprosjektet Frode Kristensen: 907 26 646 eller e-post: frode.kristensen@hbv.no.

For informasjon om arrangementet på campus Kongsberg og Diabetes, syn og øyehelse: Førsteamanuensis Vibeke Sundling, 924 24 360 eller e-post: vibeke.sundling@hbv.no