EU=Nettverk

Arild Schou. Foto
Professor Arild Schou er EU-ekspert og leder HSN-studiet EU-Prosjektledelse - En innføring i EU-EØS teori og praksis.

– Ønsker du å jobbe med EU-prosjekter innen forskning og innovasjon må du tenke nettverk, sier professor og EU-ekspert Arild Schou.


Professor Arild Schou har ledet arbeidet med å kartlegge EU-innsatsen til norske kommuner og fylkeskommuner på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund. 

Schou leder også HSN-studiet  EU-Prosjektledelse - En innføring i EU-EØS teori og praksis.

Nylig var han invitert til Viken EU-nettverk, som samler aktører rundt Oslofjorden og ledes av HSN. 

Mange typer nettverk

Schou sier det er smart å tenke nettverk:

– Man kan tenke seg mange typer nettverk, både forskningsnettverk og nettverk inn i EU. Nettverkene kan gjerne inkludere både offentlige aktører, privat sektor og private organisasjoner.  Det kan være lurt å tenke nettverk mot lokalt næringsliv og lokale aktører, slik Viken EU-nettverk er et eksempel på.  Et funn i rapporten vår, er at det ofte er mindre ressurskrevende å jobbe med EU-prosjekter, dersom man kobler seg opp mot europeiske forskningsmiljøer som har erfaring med EU-søknader.  Da trenger man ikke ha prosjektledelsen, men heller være lokal partner.  Det gjelder derfor å holde øynene åpne for internasjonale aktører som ønsker seg en lokal partner.  

Schou viser til EU-programmet Horisont 2020 som legger vekt på at forskningen skal være nyttig for næringslivet og offentlig sektor. 

– Jeg viser faktisk til HBV i KS-rapporten, og skriver at det er viktig å skolere i søknadsskriving. Vi har hatt flere regionale deltakere på studiet, og de har blant annet lært hvordan EU-søknader bør skrives.

– Vi skal hjelpe forskerne

Viken EU-nettverk ønsker de også å skape flere og bedre EU-søknader.
 

HBV-forskere vil forhåpentligvis merke at vi gjennom Viken EU-nettverk bygger EU-kompetanse både i administrasjonen og blant forskerne.  Et godt samarbeid i Viken EU-nettverk betyr at våre forskere kan få kjennskap til andre initiativer rundt Oslofjorden, og muligheter til å diskutere ideer med aktører de ellers ikke ville truffet, sier seniorrådgiver Janne Buhaug i forskningsavdelingen ved HSN. 

– For de av våre forskere som jobber med helse eller klima/energi finnes det en rekke egne tiltak for å få i stand flere søknader fra nettverkets medlemmer.  Vi håper på stor interesse mot 2016/2017-utlysningene i EU. Ta kontakt med Forskningsavdelingen for å få vite om mulighetene, sier Buhaug. 

Viken EU-nettverk

Ønsker å støtte forskningsmiljøer, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner til å delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

I tillegg til å øke bevisstheten om alle de gode mulighetene som finnes der ute, ønsker nettverket å motivere, gi råd og legge til rette for å finne gode samarbeidspartnere, sette ord på prosjektideer, få bedre oversikt over EU-programmene og forstå EUs utlysningstekster. 

Overordnet idé for Viken EU-nettverk er å samle aktører rundt Oslofjorden (Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold) og skape merverdi for både deltakerne og regionen ved å bli en mer attraktiv region for talentfulle personer innen akademia, privat og offentlig sektor.

Dette skal skje ved gjennom å bygge kompetanse og dele erfaringer i å etablere og gjennomføre samarbeid med de beste europeiske aktørene innen forskning, utdanning, næringsliv og samfunnsutvikling.

Les mer på nettstedet til Viken EU-nettverk.