EU-penger til stamcelleforskning

Professor Tor Paaske Utheim. Foto: Camilla Stolp
Professor Tor Paaske Utheim. Foto: Camilla Stolp

HSN-forsker Tor Paaske Utheim er med i et stort internasjonalt prosjekt, som kan få betydning for transplantasjoner av stamceller til øyet


 - Det er hyggelig å få anledning til å være en del av en forskergruppe som har fått EU-bevilgning. Resultatene fra prosjektet vil kunne brukes både i og utenfor medisin.

- Et langsiktig mål er å kunne utvikle behandling, som kan komme pasienter med blindhet og tørre øyne til gode, sier professor Tor Paaske Utheim ved Nasjonalt senter for syn, optikk og øyehelse på HSN.  Han er også engasjert i forskning ved Tørreøyneklinikken.

Foruten professor Ola Nilen ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo og Jon Roger Eidet på Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, er han eneste norske deltaker i prosjektet som nylig har fått 36 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horizon 2020.

I tillegg til de norske forskerne, inngår forskere fra Finland, Belgia, Nederland, Frankrike, Spania, Tyskland, Irland og USA.

Skal dyrke stamceller

- Vi skal blant annet forske på dyrkning av stamceller på ulike membraner. Ved hjelp av en ny teknologi, som er patentert av blant andre professor Ola Nilsen, kan membranene få en rekke nye egenskaper. 

- Vi håper også at funnene våre kan få betydning for stamcelletransplantasjoner for eksempel til øyet. Det avhenger av hvordan stamcellene utvikler seg. I beste fall utvikler de seg i en retning som kan være gunstig, for å oppnå gode kliniske resultater etter slike transplantasjoner, sier Paaske Utheim.

Tittelen på søknaden:

"A European Training Network for Functional Hybrid Coatings by Molecular Layer Deposition.»

Femten ph.d.-kandidater skal rekrutteres i prosjektet frem til sommeren 2018.

Forskningssøknaden oppnådde en score på skyhøye 97.2 av 100 poeng, hvilket ifølge evalueringsrapporten var langt over det nivået som kreves for å få EU-søknaden innvilget.