Foreslår VR-trening for offshore-industrien

Doktorgradsstipendiat ved HSN, Jørgen Ernstsen. Foto
Doktorgradsstipendiat ved HSN, Jørgen Ernstsen.

Doktorgradsstipendiat Jørgen Ernstsen skal samarbeide med oljeselskapet Lundin Norway om hvordan offshoreindustrien kan spare store summer ved hjelp av Virtual Reality-briller.


Tekst: Knut J. Meland

Med det filosofiske utgangspunkt at gode ideer kan bli enda bedre når de deles med andre kloke hoder, avviklet oljeselskapet Lundin denne høsten en konkurranse de kalte «Vis oss ideen din».

Her ble studenter ved alle universiteter og høyskoler i landet bedt om å dele sine ideer til gode løsninger som kan bringe offshoreindustrien framover.

Doktorgradsstipendiat ved HSN Jørgen Ernstsen, var blant de tre finalistene som fikk presentere sine ideer på «University Day» under den årlige offshoremessen (ONS) i Stavanger.

Jørgen Ernstsen presenterer ideen sin under offshoremessa (ONS) i Stavanger. Foto

Til Edvard Grieg-plattformen

En jury bestående av fageksperter fra Lundin Norway syntes finalistene var så gode at de likegodt utropte alle tre til vinnere. Dermed blir Ernstsen fra HSN, student Wonmin Jeong fra UiS og student Tonje Løland Bjerga ved NTNU invitert på en guidet tur på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen i tillegg til at Lundin går i dialog med dem alle med formål om å foredle og eventuelt realisere ideene deres.

Ernstsens idé går kort fortalt ut på å utvikle programvare for Virtual Reality-briller (og de nye Augmented Reality-brillene, som snart kommer for salg), slik at disse blir mulig å bruke i treningssammenheng for personell som skal jobbe offshore.

– Kraften i min idé er at den er framtidsrettet, men også gjennomførbar. Dette er ikke Science Fiction; vi snakker ikke om flygende roboter som skal redde plattformen om noe går skeis liksom, sier han.

– En brøkdel av prisen

Det innovative aspektet handler om at man baserer seg på såkalte Open Source-utviklere og spillindustrien for å utvikle en plattform som tillater samarbeid med industrieksperter som Lundin.

– En dimensjon er at treningen kan gjennomføres for en brøkdel av prisen av hva det koster å etablere og drifte en stor simulatorpark, slik mange selskap gjør i dag; en annen dimensjon er at denne treningsformen lettere vil kunne bli individuelt tilpasset, og potensielt gjøres mer interessant og samtidig artigere, noe jeg tror vil påvirker læringsutbyttet positivt, forteller Ernstsen.

Realistisk og intuitiv trening

– Lundin Norway har en enormt detaljert 3D-modell av Edvard Grieg-plattformen, som går ned til den minste pumpe og pakning, og hvis man kan få koble dette sammen med et opplæringsprogram som kan brukes spesifikt innenfor de ulike funksjonene eller kompetanseområdene våre, så er vi inne på noe som vi tror vi kan ha veldig god bruk for, forteller driftsdirektør i Lundin Norway Kari Nielsen.

Hun tror VR-briller vil kunne gjøre opplæringen og treningen mer realistisk og intuitiv, slik at brukerne lettere skjønner hva de faktisk skal lære seg.

– Opplæring og trening av operatører og annet personell som skal ut offshore er noe vi driver med kontinuerlig, og stadig ønsker å forbedre og videreutvikle dette. Dette handler om at vi ønsker best mulig kvalifisert og motivert arbeidskraft, men selvsagt også at vi prioriterer sikkerhet høyt, sier Nielsen.

Alle rettigheter

Før vinteren setter inn regner Lundin Norway med å ha kommet i gang med utviklingsarbeidet, i samarbeid med Ernstsen. De møtes allerede 28. oktober.

Lundin Norway har en uttalt policy om at de skal ikke eie rettigheter til eller lisensiere «intellektuell eiendom» av denne typen:

– Lundin skal ikke være noe annet enn et operatørselskap på norsk sokkel. Vi deltar gjerne i innovasjon- og utviklingsarbeid, men overlater til dem som har dette som sin kjerneaktivitet å turnere produktene i markedet, sier Nielsen.

Kobler industri og akademia

Ernstsen er stipendiat ved doktorgradsprogrammet Nautiske operasjoner ved HSN, og jobber under veiledning av førsteamanuensis Salman Nazir, i forskningsgruppen Training and Assessment Research Group (TARG). Ernstsens doktorgradsarbeid omhandler forskning på måling av operatørers arbeidsprestasjon, som er tett knyttet til trening av maritime operatører. 

Han har bakgrunn fra Aker Solutions, en annen stor aktør innenfor offshore-industrien.

– Å kombinere industrierfaring med akademia gir muligheter til å trekke koblinger for å se utfordringer og løsninger på en helt annen måte, enn man får til med isolert erfaring fra enten industrien eller akademia, sier Ernstsen.

Jørgen Ernstsen og Salman Nazir. Foto

– Grobunn for innovasjon

– Jeg er stolt av Jørgen (Ernstsen, red.anm.) og glad for å kunne veilede en så kreativ doktorgradsstudent. Hengivenheten han har for faget vil gjøre doktorgradsavhandlingen hans til et verdifullt bidrag til den eksisterende kunnskapen innen feltet «Training and Assessment of Maritime Operations» (Opplæring og vurdering av maritime operasjoner). Priser og honoreringer som dette knytter vår forskning til industrien og setter oss i stand til å finne direkte følger våre ideer kan få i den virkelige verden, sier Nazir.

Han ønsker å rette en stor takk til fagmiljøet på Institutt for maritim teknologi drift og innovasjon (MTDI) ved HSN, særlig hovedveileder Nazir.

– Det er essensielt med et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, slik vi har på MTDI. Det gir god grobunn for innovative ideer. Når det gjelder utviklingen av min idé, har dette vært helt nødvendig for å trekke koblinger fra ulike perspektiver, sier han.

Lundin Norway

  • Har opparbeidet seg en betydelig portefølje på norsk sokkel siden 2004, og har forventet dagsproduksjon i 2016 på omkring 60.000 til 70.000 fat oljeekvivalenter
  • Er kanskje mest kjent for sin letesuksess med funnet av Edvard Greg feltet i 2007, som ble satt i produksjon i 2015, og funnet av gigantfeltet Johan Sverdrup i 2010.
  • Har hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune, hvor også driftsorganisasjonen for Brynhild- og Edvard Grieg-feltene ligger, i tillegg til et kontor i Harstad
  • Har omkring 350 fast ansatte medarbeidere som jobber i fleksible, tverrfaglige prosjektteam som har godt eierskap til felles mål og utfordringer.

Nettsted: lundin-norway.no