Forskningsresultater for alle

Illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox.com

HSN har fått på plass en Open Access-politikk, som betyr at forskningsresultatene våre skal ligge tilgjengelig og åpent på nett for alle nasjonale og internasjonale aktører.


Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtok enstemmig en Open Access-politikk for HSN på styremøtet tirsdag 21. juni.

– Ved å vedta en open access politikk som ligger såpass i front så forplikter vi oss til at alt vi produserer blir åpent og tilgjengelig både for den internasjonale forskningsarenaen og for allmennheten. Når folk slutter og dør er dette er det eneste verktøyet vi har som kan ses på som en institusjonell hukommelse av det vi har produsert. En Open Access-politikk vil også øke siteringene ved HSN. Vi ønsker å være gode, vi ønsker å blir vurdert og vi ønsker å bli sitert, sier styreleder Rune Nilsen.

Open Access-bølge

Tematikken rundt Open Access har blitt mer og mer tydelig både nasjonalt og internasjonalt de siste årene. EU krever full, åpen tilgang på forskningsresultater fra 2020. I tillegg har en rekke enkeltland utmeislet egne målsetninger og tiltak for å gjøre forskningen åpen tilgjengelig.

I 2015 var kun 16 prosent av norske vitenskapelige artikler publisert åpent. Kunnskapsdepartementet har dermed satt ned en gruppe som har foreslått nasjonale retningslinjer for åpen publisering. Rapporten ble levert til KD 14. juni og inneholder svært tydelige «krav» til institusjonene. HSN Open Access-politikk er nokså i tråd med denne.

– En politikk som «krever» gratis og ubegrenset tilgang til forskningsresultater fra HSN tar på alvor signalene fra nasjonale og internasjonale aktører. Open access-politikken som ble vedtatt i styre var en klar innstilling fra rektor og ledergruppa ved HSN. Ansatte har nok hatt en ulik forståelse av Open Access, noen har ligget i forkant og noen har ikke vært tilstede, men dette er et tydelig mandatet til alle som forsker, forteller styrelederen.

LES OGSÅ: Open Access politikk for USN

Store summer på forskning

I forslaget til policy erklærer HSN tilslutning til de grunnleggende prinsippene som ligger i de nasjonale retningslinjene: HSN skal prioritere åpne tidsskrifter, HSN skal lagre forskningsartiklene ved publiseringstidspunktet og HSN skal betale avgifter ved åpen publisering.

HSN avsetter betydelige midler for at egne ansatte skal drive forskning, og krever at alle som tildeles slike ressurser skal gjøre forskningen sin åpen tilgjengelig.

HSNs Open Access (OA) politikk inneholder følgende:  

  • Alle forskningsresultater fra HSN skal være lett identifiserbare og tilgjengelig online
  • Alle forskningsresultater fra HSN skal gjøres åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunkt.
  • Forskningsdata fra HSN skal være tilgjengelige og åpne
  • HSN vil betale avgifter for åpen publisering.
  • Tildeling av forskningstid og økonomisk midler fra HSN forutsetter åpen publisering.