Her får studentene forske

Andreas Zedrosser med en bjørneunge.  Foto
Førsteamanuensis Andreas Zedrosser er en av flere HSN-forskere som involverer studenter i sine forskningsprosjekter .

Mange HSN-forskere tar studentene inn i forskningen sin. På institutt for natur-, helse og miljøvern blir over halvparten av studentene involvert i forelesernes forskningsprosjekter.


Tekst: Helle Friis Knutzen

Marion Lukkari Arnesen fullførte i år masterstudiet i natur-, helse og miljøvern. Da hun begynte på masteroppgaven fikk hun tilbud om å være med på Det Skandinaviske Bjørneprosjektet. Dette er et stort forskningsprosjekt, der Marions veileder Andreas Zedrosser er en av de ledende forskerne. 

En drøm ble virkelighet

Marion fikk blant annet mulighet til å gjøre feltarbeid i Sverige i to og en halv måned, ved hovedstasjonen til Bjørneprosjektet:

- Feltarbeidet var en drøm som ble til virkelighet, jeg lærte så utrolig mye av å jobbe med så mange dyktige og flinke mennesker. Det var innsamling av data ut i felt, individuelt, med god opplæring den første uken, samt å være med på merking og tilnærming av bjørn m.m.

Marion forteller om et feltarbeid som var svært lærerik:

- Det ga meg masse ny kunnskap på kort tid, fantastiske naturopplevelser, mange nye venner og et større faglig nettverk!

Andreas Zedrosser er en av mange forskere og forelesere ved HSN som er opptatt av å involvere studenter i sine forskningsprosjekter. Bare i bjørneprosjektet er det 3-5 masterstudenter og flere doktorgradsstudenter involvert hvert år.

Inspirerer å være del av et større prosjekt

Instituttleder på Institutt for natur-, helse- og miljøvern Live Semb Vestgarden, forteller at det for de faglige ansatte i mange år har vært høy bevissthet rundt det å involvere studenter i egne forskningsprosjekt. Det er viktig og bra for studentene å få en gruppe rundt seg:

- Studentene nyter godt av å være en del av et forskningsprosjekt. De lærer mye ekstra av å være en del av noe som er større. Det er inspirerende å være i en gruppe som er interessert i og jobber med det samme som dem selv. Det gir studentene en ekstra driv inn i sitt masterarbeide – som jo kan være ganske krevende. Andre fordeler ved et slik samarbeid er at studentene får større sjanser for å få publisert noe i etterkant og de får et ben innenfor et forskningsmiljø.

Også bachelorstudenter kan bli involvert i forskningsprosjekt, forteller Live Semb Vestgarden.

For fagmiljøet har involvering av studenter også klart positive virkninger, forskere får for eksempel mye hjelp til feltarbeid de ellers måtte ha gjort selv. Så dette er positiv for begge parter. 

Skape en faglig glød

Kontaktkonferanse for utdanning 2016 understreket også utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen hvor viktige det er skape en faglig glød og å integrere studentene i det akademiske fellesskapet:

- Vi må integrere studentene i det akademiske fellesskapet. Dette er et gjennomgående kjennetegn ved en del universiteter internasjonalt som er kjent for fremragende kvalitet: Studentene ses som en ressurs, også i forskningen. De trekkes inn på laboratoriet eller i feltarbeid og bidrar i reelle forskningsprosjekter.

Førsteamanuensis Andreas Zedrosser er for tiden valgt ut blant fremstående forskere til et opphold ved Centre for Advanced Study – hvor han skal se på virkning av klimaendring for store pattedyr.  

Studiesiden til master i natur-, helse og miljøvern

 Studiesiden til bachelor i økologi og naturforvaltning