Historisk doktorgrad

Foto i forbindelse med Solveig I. Nordtømmes disputas. Fra venstre: bedømmelseskomiteen besto av førsteamanuensis Liv Torunn Eik (HSN), professor Vebjørg Tingstad (NTNU) og lektor Thomas Gitz-Johansen (Roskilde Universitet), som her poserer med Nordømme og dekan ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Kristin Barstad.
Foto i forbindelse med Solveig I. Nordtømmes disputas. Fra venstre: bedømmelseskomiteen besto av førsteamanuensis Liv Torunn Eik (HSN), professor Vebjørg Tingstad (NTNU) og lektor Thomas Gitz-Johansen (Roskilde Universitet), som her poserer med Nordømme og dekan ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Kristin Barstad. (Foto: privat)

Solveig I. Nordtømme ble historisk da hun gjennomførte den aller første disputasen ved vår nye høyskole.


Tekst: Knut J. Meland

Mandag 25. januar ble den aller første disputasen ved Høgskolen i Sørøst-Norge avholdt. Det var førstelektor Solveig Irene Nordtømme som forsvarte sin avhandling På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet.

Dette var også den aller første disputasen ved HSNs doktorgradsprogram i pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

Hovedpersonen meddeler at hun ikke var nervøs før hun skulle i ilden, snarere spent, forventningsfull og konsentrert:

– Jeg gledet meg til å presentere og forsvare dette arbeidet som jeg har brukt så mye tid og krefter på, og ikke minst til å den faglige diskusjonen som skulle følge. Den ble tøff, men samtidig god, sier Nordtømme.

Originalitet

Opponentene, professor Vebjørg Tingstad fra NTNU og lektor Thomas Gitz-Johansen fra Roskilde Universitet, utfordret Nordtømme blant annet på hennes teoretiske fundament og faglige perspektiver.

Samtidig fikk hun sterk anerkjennelse for sin gjennomføring av feltarbeid, svært tett på barn og deres liv og hverdag i barnehagen.

Hun høstet også mye ros for en transparent redegjørelse for gjennomføringen av studien, og for originaliteten ved å rette søkelyset mot barns frihet innenfor barnehagens strukturerte praksis.

– Nye perspektiver

– Bedømmelseskomiteen bidro til å gi meg nye perspektiver på avhandlingen min, og en god porsjon inspirasjon til  videre vitenskapelig arbeid. Veilederne mine, professorene Gunvor Løkken og Thomas Moser, har vært fantastiske, og har på ulik måte gitt meg støtte og motivasjon til å komme i mål, sier Nordtømme.

Hun retter også en stor takk til fagmiljøet på barnehagelærerutdanningen som har stilt opp og påtatt seg ekstra arbeidsoppgaver i perioder hun har fått kortere forskningspermisjoner.

Jubel og fest

Etter disputasen trakk bedømmelseskomiteen seg tilbake for å gjøre sine vurdering mens fakultetet arrangerte mottakelse på campus i påvente av avgjørelsen.

Omsider kunne komiteen annonsere at Nordtømme var gjennom nåløyet, og det ble tid for store ord, korkspretting, blomster, jubel og festivitas.

– Å uteksaminere den første kandidaten som har fått graden philosophia doctor ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitskap er strålende, og at dette i tillegg er den første doktoranden ved vår splitter nye høyskole, er jeg meget fornøyd med. Dette viser resten av HSN – og hele utdanningsnorge – at vi er en institusjon som driver med praksisnær og profesjonsrelevant forskning innenfor barnehage, skole og høyere utdanning, sier dekan Kristin Barstad ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap.