HSN vant Erasmus-pris

Årets Erasmus-pris til HSN.  F.v: Heidi Tovsrud Knutsen (leder for Seksjon for internasjonalisering ved HSN), Gro Tjore (assisterende direktør ved SIU) og rektor Petter Aasen. Foto
Årets Erasmus+ -pris til HSN. F.v: Heidi Tovsrud Knutsen (leder for Seksjon for internasjonalisering ved HSN), Gro Tjore (assisterende direktør ved SIU) og rektor Petter Aasen.

HSN er årets Erasmus+ institusjon innen høyere utdanning, og får prisen blant annet for sin høye EU-aktivitet .


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Prisen ble delt ut under det årlige Erasmus-seminaret til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning), som samler deltakere fra hele landet.  HSN er vertskap for årets seminar som foregår ved campus Kongsberg 3. og 4. november. 

Prisen ble opprettet i fjor for å fremheve dem som gjør det godt innen EUs Erasmus-program (NTNU fikk den i fjor).  

- Vi vil gjøre litt stas på institusjoner som har tatt store skritt i riktig retning, forteller Vidar Pedersen, avdelingsdirektør for høyere utdanning i SIU.

Halvparten av norske programmer

Han sier HSN har fått tilslag på tre kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ -programmet.  Det er så mye som halvparten av dem Norge fikk i 2016.  Pedersen sier dette er den viktigste begrunnelsen for at HSN får prisen. 

- I tillegg ser vi også at aktivitetene ved HSN er på vei opp.  Dere søker bredere, og det har tydeligvis skjedd noe.  Man ville kanskje tenke at dere hadde nok med fusjonsarbeid, men det er tydelig at det internasjonale arbeidet ikke er satt på vent.  Vi ser at dere bruker Erasmus-programmet godt og bygger på de sterke fagmiljøene ved høyskolen, nettopp det vi har oppfordret til, sier Pedersen.

Deltakerne på Erasmus-seminaret på Kongsberg ble underholdt av Erasmus-studenter fra campus Rauland.  Studenter fra Frankrike, Litauen, Hardanger, Frankrike, Canada bød blant annet på folkemusikk fra Litauen.

Har klart å holde fokus

Rektor Petter Aasen sier prisen er en inspirasjon for HSN og de ansatte.

- Vi setter selvfølgelig veldig stor pris på dette.  Vi ser også at våre medarbeidere har klart å holde fokus på utadrettet virksomhet, samtidig som vi jobber med en rekke interne problemstilinger.   Dette er et godt bevis på det.  Vi er opptatt av å profilere oss mot EU, og har 17 løpende EU-prosjekter, både forskningsprogrammmer og utvekslingsprogrammer.  Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid.  Det at vi har hevdet oss så godt på disse kapasitetsbyggings-prosjektene som denne prisen dokumenterer er jo veldig gledelig, sier Aasen.

Kompetente fagmiljøer - administrativ støtte

Leder for Seksjon for internasjonalisering ved HSN, Heidi Tovsrud Knutsen sier prisen viser at HSN har fagmiljøer som er kompetente til å stable omfattende prosjekter på beina.

- Og at vi har potensial til å utvikle internasjonalt samarbeid på høyt nivå, slik som optometrimiljøet har klart gjennom kapasitetsbyggingsprosjektet Oculus. Det viser også at mye av kompetanseoppbyggingen vi har gjort på Erasmus+ programmet på administrativ side er riktig.

Tovsrud Knutsen mener administrativ støtte med folk som har dyptpløyende kunnskap om programmene og utlysingene er nødvendig, dersom HSN skal nå opp i konkurransen om midlene.

- Vi har landet noen gode prosjekter og økt antall utvekslingsstudenter og ansatte på utveksling gjennom Erasmus+ betraktelig gjennom de siste 4-5 årene. I tillegg har vi fått til en del bra gjennom ordningen for global mobilitet, som gjør mobilitet inn til oss mulig for studenter og ansatte utenfor Europa.

Ansatte fra hele UHR-sektoren har kommet til campus Kongsberg for å være med på det årlige Erasmus-seminaret.  Foto

Mobilitet i studieprogrammene

Samtidig sier Tovsrud Knutsen at det gjenstår mye arbeid, både med god tilrettelegging for mobilitet i egne studieprogrammer, og relevante avtaler som vil kunne muliggjøre mer Erasmus-mobilitet.

- Vi ønsker å få flere fagmiljøer til å satse på gode, strategiske partnerskap med europeiske institusjoner. Vi må også bli flinkere til å se Erasmus-mulighetene i våre samarbeid med nærings- og arbeidslivet. Her ligger det et stort potensial; både i å sende og motta studenter på praksis – gjerne i utdanninger som ikke har tradisjon for praksis, og i å trekke disse aktørene inn for å skape gode, internasjonale prosjekter. Dette er noe HSN må fokusere mer på i årene som kommer, sier Heidi Tovsrud Knutsen.
 

I vurderingen av hvilken institusjon som går av med prisen, har SIU lagt til grunn følgende kriterier:

  • Bredde i deltakelse:

Deltar aktivt i flere av tiltakene i Erasmus+: mobilitet i og utenfor Europa, strategiske partnerskap og sentraliserte tiltak

  • Positiv progresjon og utvikling
  • Strategisk forankring og synergier
  • Satsing på nye, underbrukte områder (ref. sentraliserte tiltak) Andel søknader/innvilgede prosjekt innen sentraliserte tiltak (kapasitetsbygging, kunnskapsallianser, Jean Monnet, fellesgrader).

Prisen består av et diplom og en gavesjekk fra Kilroy Travels på 5000 kroner. Sjekken skal gis til en student ved institusjonen; hvem det blir, avgjøres av institusjonen selv.

 

Les mer: 

Bente Monica Aakre, instituttleder på Institutt for optometri og synsvitenskap skal koordinere et stort Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt, med samarbeidspartnere i flere land. To av lærestedene er i Israel, tre i India. De øvrige er europeiske.

Les mer:

I alt seks prosjekter med norsk deltakelse nådde gjennom i 2016, og skal nå i gang med Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekter.Hele tre av de seks norske miljøene befinner seg på ett og samme lærested: HSN.