– Ikke kommunenes feil at velferdsstaten forvitrer

Forsker Kristin Briseid mener kommunene blir drevet til å opptre som syndebukk for statens politikk.