Kan hindre katastrofer i prosessindustri

Ru Yan
Ru Yan har utviklet metoder som blant annet kan varsle om farlige strømningsmønstre inne i rørsystemene i prosessindustrianlegg.

Målemetoder for strømming av gass, væsker eller pulver, som blant annet er essensielt i mye prosessindustri, er temaet for doktorgradsarbeidet til kinesiske Ru Yan.


(Tekst: Per Magnus HoltungFoto: Privat)

Fredag 14. desember disputerer hun ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn.

Metodene som Ru Yan har utviklet gjør det mulig å måle og avbilde det som strømmer inne i prosessrørene og hvordan det kan gjøres uten å bruke måleutstyr montert inne i selve rørene, noe som ellers kan forstyrre og påvirke selve prosessgangen.   

Gammastråling

I de nyutviklede metodene brukte Ru Yan i tillegg blant annet gammastråling, som også trenger gjennom materialer som for eksempel tykke stålrør, for å observere prosessens gang.

Hennes metoder ble testet på flerfase-strømning i prosess- olje og gass- industrier samt i industrier som jobber med pulver-håndtering, -lagring, -strømning og transport.

Ved hjelp av røntgen-teknikker supplert med gammastråling klarte Ru Yan å avdekke ulike strømningsmønstre i prosessen.

Elektroner som spioner 

Ved å benytte elektriske røntgenlignende teknikker bruker Ru Yan elektroner som «spioner». Elektronene blir generert av en rekke av elektroder montert på utsiden av prosessrørene.

Disse elektronene – «spionene» – blir sendt tvers gjennom prosessrørene og så fanget opp igjen av de samme elektrodene på utsiden av røret.  

Basert på oppførselen til disse elektronene klarte Ru Yan å utvikle avanserte matematiske modeller, algoritmer, til også å danne bilder av prosesser.

Varsle farlige strømningsmønstre

Målemetodene er et verktøy, basert på algoritmene, til blant annet å varsle om farlige strømningsmønstre som kan oppstå inne i røret. Slik varsling kan for eksempel bidra til å hindre katastrofer som den verden opplevde i Mexicogolfen i 2010.

Samarbeid med Manchester og Cape Town

Hennes avhandling har tittelen “Usage of Process Tomographic Techniques in Study of Flow Dynamics in Fluid and Particulate Flow”.

Doktorarbeidet ble utført i tett samarbeid med universitet og industrimiljøer i Manchester i England og i Cape Town i  Sør-Afrika. Siden desember 2012 har Ru Yan jobbet med flerfasestrømningsmåling i større industriselskaper. 

Hovedveileder for Ru Yan har vært professor Saba Mylvaganam med førsteamanuensis David Luigi Di Ruscio (begge HSN, Porsgrunn) og Mi Vang ved University of Leeds som biveileder. 

Ru Yan har beachelorgrader (2006)  fra Wuhan University of technology, Kina. Høgskolen i Sørøst-Norge har samarbeidsavtale med dette universitetet.  Hennes mastergrad (2009) er fra Institutt for Elektro, IT og Kybernetikk på daværende Høgskolen i Telemark.

Ru Yan var stipendiat ved Fakultet for teknologiske fag på Høgskolen i Telemark fra 2009 -2012.