Kunstig intelligens kan redde synet vårt

Vi blir flere blinde og synshemmede. Nesten en halv million nordmenn ser dårlig, selv om de bruker briller. Bruk av kunstig intelligens i syns­undersøkelser kan endre situasjonen radikalt


https://forskning.no/aldring-helse-kronikk/kunstig-intelligens-kan-redde-synet-vart/1277871