Larry Leifer: - Sju sekunder er nok

Professor Larry Leifer. Foto

- Konsentrasjon er bullshit. Du trenger bare sju sekunder for å få verdens beste idé, sa innovasjons-ekspert Larry Leifer fra Stanford University under «Innovation Summit 2016» på campus Kongsberg.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Larry Leifer er gjesteprofessor ved HSN, og regnes som en guru innen det som ofte blir kalt User centered innovation / User centered design.

Han er en av stifterne av Stanfords berømte d.School, Institute of design, og deltok under "Innovation Summit 2016» på campus Kongsberg 13. september.   Der viste norske og utenlandske selskaper og universiteter frem prototyper, skapt gjennom tett samarbeid mellom designere og ingeniører.

"Yes and"

Larry Leifer har forsket mye på prosessene som skapte Silicon Valley.   I sitt foredrag viste han eksempler på forskjellige typer dynamikk og dialog, i studentgrupper som jobber med innovasjon. 

- Hvis noen på teamet sier "yes and" vil det trolig komme en ny frisk idé i løpet av tre minutter, sa Leifer, som tenker innovasjon i alt han gjør.  På grunn av svak hørsel, måtte han få formidlet spørsmålene fra salen via møtelederen.  Selv det klarte han å snu til noe positivt. 

- Det er ofte bra å la en annen formidle spørsmålene, fordi det kan skje noe innovativt gjennom tolkningen, sa Leifer med et smil.

Sju sekunders-regelen

Han er opptatt av at den store mengden data fra forskningen ved Stanford kommer industrien til gode.  Og mens man i trafikken ofte snakker om tre-sekunders-regelen, snakket Leifer mye om sju sekunders-regelen.

- To sju sekunders-perioder, er den perfekte design-sekvensen.  Dette er velkjent i tv og film-industrien.  Der er det en regel at bildet skifter innen sju sekunder.  Det er så lenge vi klarer å holde oppmerksomheten, men det er mer enn tilstrekkelig til å komme opp med en revolusjonerende idé, sa Leifer. 

Han argumenterte sterkt for fleksibilitet og åpenhet innad i bedriften.

- En leder kan tro at han har ansatt en person til å fylle den spesielle stolen.  Men hva med å la ham reise seg opp, og flytte på seg til en annen stol?

På spørsmål fra publikum om hva slags type utdanning som er best for innovasjon og nytenkning var svaret:

- Teambasert og prosjektbasert på alle nivåer.
 

Bildet under: F.v General Manager Mikael Pettersson (Semcon Devotek), førsteamanuensis Yangyang Zhao (HSN) og professor Larry Leifer (Stanford/HSN).

Innovation Summit 2016

Danset med Leifer

I et intervju med usn.no etter foredraget utdyper Leifer hvordan de faktisk jobber med å få frem nye og innovative løsninger.

- Vi gir alltid studentene våre i oppdrag å komme opp med en "dark horse" i tillegg til det mer trygge,  altså noe som kan slå til, men som også kan være fullstendig mislykket.   Det viser seg faktisk overraskende ofte at det er den idéen som de ender opp med å forfølge videre.

- Hvor godt er Norge tilpasset den måten å tenke på, og jobbe på som har skapt Silicon Valley?

- Vel, en utfordring for hele Skandinavia er at dere ofte forveksler "coordinating" med "collaborating", sier Leifer.  Han inviterer faktisk undertegnede til å danse med ham,  og sier.

- Dette ser jo litt rart ut, men hvis vi nå danser i takt og alt fungerer, er det "coordinating".  Hvis jeg derimot begynner å falle, og du rent instinktivt prøver å hjelpe meg, ja da er det "collaborating".  Det er når det blir vanskelig, at vi må "collaborate" sier Leifer.

Innovation Summit

Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) ved campus Kongsberg vil skape en bedre kobling mellom ingeniører og designere i Norge.  De samarbeider med Forskningsrådet, Norsk design- og arkitektursenter (Doga), Stanford University og NCE Systems Engineering.

13. september møttes designere og ingeniører på campus Kongsberg til Innovation Summit 2016.  Les programmet her (PDF)

Dette var en fortsettelse på en workshop i Oslo våren 2016

Key-Notes

Prof. Larry Leifer

Stanford University.

Mikael Pettersson

General Manager, Semcon Devotek.

Paal Holter

Kreativ leder, EGGS Design.

Demonstrasjoner: 

Semcon Devotek, Stanford University, Halogen, Biomimicry Norway, AHO, Bitvis, NCL, Norsk Regnesentral, Chalmers, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo and others.

Møt tre av deltakerne

Lead designer Magne Ekerum Høiby fra Halogen, designrådgiver Fredrik Jean-Hansen fra Innovasjon Norge og bedriftsrådgiver Knut Bang fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) var blant deltakerne på Innovation Summit 2016.   Foto

F.v: Lead designer Magne Ekerum Høiby fra Halogen, designrådgiver Fredrik Jean-Hansen fra Innovasjon Norge og bedriftsrådgiver Knut Bang fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) var blant deltakerne på Innovation Summit 2016.  

Høiby (Halogen):

- Veldig fint at ingeniører kan få oppleve hva designere kan tilby.  Det trengs absolutt brobygging.  Det vi ser er at vi jobber best når vi jobber sammen , i samme team fra starten.  Dessverre kommer ofte designerne litt sent inn i prosjektene, og på grunn av store ingeniør-miljøer er det en fare for at prosjektene blir teknologi-styrt, mens vi har veldig sterkt bruker-fokus. 

 

Jean-Hansen (Innovasjon Norge):

-  Jobben min er å se på hvordan design kan komme inn i Innovasjon Norges engasjementer.  Jeg tror hele næringslivet vil tjene på å bruke designere mer aktivt, og ikke minst innen teknologi-miljøene.  Men vi må finne arenaer for å bli kjent, sånn som denne dagen. Mye kan oppnås med enda tettere samarbeid mellom ingeniører og designere.

 

Bang (DOGA): 

- Det er veldig gøy å se at vi har vært involvert i flere av prosjektene som blir presentert her i dag.  Vi har blitt utfordret av Nærings- og fiskeridepartementet på hvordan vi skal levere på de nye teknologiene (Industri 4.0).  Dette er rett inn i den tankegangen.  På Kongsberg skjer det så mye spennende innenfor ny teknologi, som kan være aktuelt for oss.   Jeg tror nok at designere har vært mer åpne for å jobbe med ingeniører, enn motsatt.  Særlig innen bruker-innsikt vil designerne ha mye å tilføre.  Det å se sluttbrukeren i enden av prosessen.  Men det handler mye om å lære seg å snakke sammen, og finne et felles språk.