Løfter personorientert helsearbeid

Glade for å få HSN inn i ledelsen av PROFRES: F.v UiS-professor Kristin Akerjordet (leder av PROFRES), rektor Petter Aasen og dekan Heidi Kapstad.
Glade for å få HSN inn i ledelsen av PROFRES: F.v UiS-professor Kristin Akerjordet (leder av PROFRES), rektor Petter Aasen og dekan Heidi Kapstad.

HSN går inn på toppnivå i den nasjonale forskerskolen PROFRES med fokus på personorientert helsearbeid, som er et av HSNs ph.d.-områder


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

HSN har vært partner hele tiden, men fra januar 2017 blir HSN likestilt med UiS, UiA og Nord universitet. HSN går inn som partner fra 1.jan 2017 og med midler som garanterer PROFRES sin eksistens frem til 2020.

11. og 12. oktober ble PROFRES-symposiet «Person-centeredness - Science and Research» arrangert på campus Drammen.  Det ble åpnet av rektor Petter Aasen og dekan Heidi Kapstad på Fakultet for helse- og sosialvitenskap.  Hun sitter i forskerskolens styringsgruppe som leder av PROFRES-rådet.

- Vi er veldig stolte over å ha blitt en av hovedpartnerne i PROFRES og gleder oss til samarbeidet.  Vi er glade for at dere har valgt å ha dette symposiet her på vår campus, sa Aasen og Kapstad til de norske og internasjonale deltakerne.

Psykologisk trygg i jobben?

Flere HSN-forskere stod på programmet, blant dem professor Brendan McCormack, Head of Division of Nursing, Queen Margaret University, Edinburgh og professor II ved HSN.

Han har forsket mye på hvorfor det ofte viser seg vanskelig i helsevesenet å sette mennesket i sentrum, og et av eksemplene han brukte var de mange skandalene som har preget det britiske helsevesenet NHS.

- I forskningen vår har vi kommet frem til et hovepoeng som vi kaller «psychological safety» for dem som jobber i helsevesenet.   I alle rapportene fra skandalene i UK ser det ut til å være en fellesnevner: «psychological unsafety» blant de ansatte.   Vi kan ha så mange standarder som vi vil, men hvis ikke menneskene føler seg psykologisk trygge på arbeidsplassen, vil vi aldri få det vi ønsker, sa Mc Cormack.

 

Flere HSN-forskere holdt foredrag under PROFRES-symposiet.  Blant dem var f.v: Brendan Mc Cormack, Kirsti Skovdahl og Tom Eide.  Gruppebilde

Det mellommenneskelige avgjør

Han understreket at det er stor forskjell på enkeltstående tilfeller hvor pasientene føler seg sett og forstått, og det å ha en konsekvent personorientering som gjennomsyrer måten hele organisasjonen tenker og jobber på.

- I forskningen vår har vi kartlagt en stor dynamikk av mellommenneskelige faktorer, og det mest fremtredende er en slags jantelov, der det ikke er lov til å skille deg ut på noen måte.  Vi må helt ned til disse faktorene dersom vi skal skape et personorientert helsevesen, sa Mc Cormack.  

PROFRES

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.

Skolen er etablert som et resultat av samarbeid mellom Nord universitet og universitetene i Agder og Stavanger, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

PROFRES er finansiert av de tre universitetene for perioden august 2014 - desember 2020. PROFRES koordineres fra UiS.  HSN går inn som partner fra 1.jan 2017, med midler som garanterer PROFRES sin eksistens frem til 2020

Forskerskolens tilbud kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass av høy kvalitet og av stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Les mer på forskerskolens hjemmeside

 

Personorientert helsearbeid

Er et av HSNs åtte egne doktogradsprogram.