Ønsker fokus på ph.d.-plagiat

Professor Kjell Ivar Øvergård. Foto

- Vi trenger klarere rutiner for håndtering av plagiat-saker på doktorgradsnivå ved norske universiteter og høyskoler, mener professor Kjell Ivar Øvergård ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Som leder av bedømmelseskomiteen oppdaget Øvergård en rekke tilfeller av plagiat i en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Saken har vært mye omtalt i media, og det er nå satt i gang en ekstern gransking etter ønske fra det aktuelle fakultetet ved UiS.

Bør være en vekker

Øvergård sier det finnes gode rutiner på bachelor- og masternivå, men opplever at det er mye usikkerhet rundt håndtering av plagiat på doktorgradsnivå. 

- Denne saken bør jo være en vekker for alle i sektoren, men det skjer jo så sjelden at man finner plagiat på doktorgradsnivå.  Det betyr ikke at det ikke kommer til å skje igjen, sier Øvergård. 

Hvordan trekke tilbake doktorgrad?

Han mener plagiat på doktorgradsnivå er langt mer komplisert å håndtere, enn når det forekommer på bachelor- og masternivå. 

- Det kan være medforfattere, som har blitt innblandet med eller uten egen viten.  Plagiatet kan være mer omfattende og involvere artikler som allerede er publisert.  Det kan være copyright-spørsmål, som angår flere forskjellige publikasjoner.  Hvis plagiatet blir oppdaget sent, kan det i verste fall være snakk om personer som har fått faste stillinger på universiteter og høyskoler.  Hvordan kan alt dette håndteres på en ryddig måte som er felles for alle universiteter og høyskoler, spør Øvergård.  Han etterlyser blant annet klare prosedyrer for hvordan en doktorgrad kan trekkes tilbake, dersom plagiat blir oppdaget i ettertid. 

Konferanse har rutiner

Øvergård viser til rutinene ved IEEE, organisasjonen som arrangerer de mest prestisjefylte konferansene for ingeniører.

- Der gis det beskjed om at alt som blir sendt inn blir sjekket for plagiat.  Blir plagiat avdekket, må man skrive en formell unnskyldning til de som har blitt plagiert.  Du blir også svartelistet, og artikkelen vil bli slettet.  Dette er en uavhengig organisasjon, men måten de håndterer det på, og hvor tydelige de er, mener jeg er et veldig godt utgangspunkt. 

Professor Kjell Ivar Øvergård sjekker alltid egne tekster i programmet Ephorus.

Sjekker alltid egne tekster

Øvergård mener at ansvaret først og fremst ligger hos forfatterne, dvs. studenter og ansatte, men at også institusjonene har et ansvar.

- Selv sjekker jeg alle tekstene mine for plagiat, før de blir publisert.  Jeg gjør det for å være sikker på at jeg ikke har oversett noe.  All forskning baserer seg på tidligere forskning gjennom referansebruk, sitater og parafrasering. Det er rutiner og metoder for hvordan man kan henvise og bruke andres forskning i sitt eget arbeide.  Følger du disse reglene, er det ikke noe problem å bruke andres forskning i din egen avhandling. Det er først når du unngår å oppgi referanser, oppgir feilaktige referanser eller fremstiller dette som dine egne funn at du har gått over streken.

Øvergård kjører alle tekstene sine gjennom programmet Ephorus.  Slik som Word viser skrivefeil i rødt, markerer Ephorus all tekst som tidligere er publisert av andre, og oppgir også kilden til teksten.  Slik kan Øvergård enkelt kontrollere både sine egne og studentenes tekster.  Denne typen sjekk burde være en selvfølge for alle som jobber med vitenskapelige tekster, mener han. 

Ekstern gransking bør være fast rutine

Øvergård har ikke lenger noe å gjøre med saken ved UiS, der det nå er satt i gang en ekstern gransking.  Slik gransking bør være fast rutine, mener han.

- I det øyeblikket en ansatt på et universitet eller en høyskole blir tatt i plagiat, bør det være en regel om at gransking må foregå.  Den granskingen bør gjøres av noen som ikke har binding til institusjonen.  Man bør følge klassiske habilitetsregler, og de bør håndteres strengt.  

- Hvorfor er du så engasjert i dette?

- Å komme plagiering til livs er viktig.  Det handler om å kvalitetssikre det etiske og faglige nivået på den forskningen som produseres.  Vi må alltid strekke oss mot å høyne det vitenskapelige nivået innen fagene våre.  Plagiat undergraver alt dette, sier Øvergård til usn.no

Plagiat-saken ved UiS

En stipendiat hadde levert inn en avhandling til vurdering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM).

Avhandlingen besto av fem tidligere publiserte arbeider, pluss en sammenbindende tekst.

Avhandlingen ble sendt til en eksamenskommisjon som sendte avhandlingen tilbake, med melding om at de hadde funnet 18 tilfeller av plagiat i avhandlingen og derfor ikke ville vurdere den.

Professor Kjell Ivar Øvergård ledet eksamenskommisjonen.

Les mer om saken på UiS sine nettsider