Så mye betyr et godt forhold til læreren

FORSKERE: Elever med et positivt forhold til læreren melder om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer. Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt Karlsson er tre av forskerne fra Høgskolen i Sørøst-Norge som har sett nærmere på lærer–elev-relasjonen.  Foto
FORSKERE: Elever med et positivt forhold til læreren melder om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer. Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt Karlsson er tre av forskerne fra Høgskolen i Sørøst-Norge som har sett nærmere på lærer–elev-relasjonen.

Å ha et godt forhold til læreren beskytter elever mot tidlig frafall i skolen. I tillegg påvirker det elevenes fremtidige psykiske helse, ifølge en ny gjennomgang av forskning.


Tekst: Jens Ruud, psykologisk.no

Vi har alle hatt en relasjon til læreren vår i videregående skole – på godt og vondt. En ny gjennomgang av forskningen på feltet tyder på at kvaliteten på denne relasjonen har betydning for elevers psykiske helse og risikoen for om man dropper ut av skolen.

Ungdom i videregående skole er i en sårbar utviklingsperiode hvor gode og trygge relasjoner til andre betyr spesielt mye. Et forskerteam fra Høgskolen i Sørøst-Norge har sett nærmere på relasjonen mellom lærer og elev. I en litteraturgjennomgang som de i dag publiserer i Scandinavian Psychologist, melder de om to hovedfunn:

  1. Når lærer–elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.
     
  2. Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

 

Denne teksten er et utdrag fra en artikkel hos psykologisk.no.  Les hele artikkelen her

Aftenposten skriver om dette 7. desember. 
Norsk- og historielærer Randi Astad ved Ullern videregående skole sier at respekt for elevene er vesentlig for å få et godt forhold til klassen. Tale Midtgarden Mårdalen, Christoffer Trandokken og Henrik Lyslo Kristiansen sier seg enige med ny forskning som viser at blide og snille lærere er viktig for elevene.
Les saken her.