Satser på utvikling av ph.d.-veiledere

Anne Lee foredrar for ph.d.-veilederne. Foto
Professor Anne Lee leder kurset «Developing doctoral supervision», som holdes for 28 utvalgte ph.d.-veiledere ved HSN.

For første gang arrangeres det et felles kurs rettet mot alle ph.d.-veiledere ved HSN, på tvers av fagmiljøer.


Tekst og foto: Knut J. Meland

HSN har i dag ansvar for over 150 ph.d.-kandidater. Som et viktig ledd i å sikre at veiledningen av disse holder høy kvalitet, er det etablert et eget kursprogram hvor 28 av våre ph.d.-veiledere fikk plass.

Den første fellessamlingen og workshopen for kursdeltakerne ble avviklet 21.-22. november ved campus Drammen. Alle campus og fagområder knyttet til våre åtte ph.d.-programmer var representert.

Målet er at kurset skal gi både nye og erfarne veiledere verktøy og inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb.

– Høyt nivå

– Det er viktig at kvaliteten på veiledningen av våre stipendiater holder et høyt nivå. Det er også viktig at alle våre ph.d.-studenter – uavhengig av program, campus og forskningsgruppe – får samme oppmerksomhet, blir involvert og får lik faglig støtte sier viserektor for forskning og utvikling ved HSN, Pål Augestad.

Han understreker at høy kvalitet på veiledningen av ph.d.-kandidatene er nødvendig dersom vi skal lykkes som akademisk institusjon.

– Skal vi få god kvalitet på våre ph.d utdanninger er det viktig at studentene integreres i det akademiske fellesskapet, og at de inviteres inn i internasjonale forskernettverk, sier Augestad

Pål Augestad og Anne Lee. Foto

Selveste Anne Lee 

Den profilerte professoren Anne Lee er faglig ansvarlig for kurset, som har fått navnet «Developing doctoral supervision».

Lee har gjort seg bemerket internasjonalt som forsker innen veiledning og har publisert en mengde artikler og utgitt flere bøker på feltet. Hun har holdt tilsvarende kurs ved Universitet i Agder, Universitetet i Stavanger og Nord Universitet samt en rekke internasjonale institusjoner.

Les mer om Anne Lees arbeid her: www.drannelee.wordpress.com

– Utviklende og bevisstgjørende

Kursdeltakerne skal blant annet gjennomføre et forskningsarbeid i grupper på tvers. Det var stort engasjement blant deltakerne, som blant annet påpekte at et slikt tilbud er avgjørende for å kunne dele erfaringer og lære av hverandre, men også for å kunne skape nye kontakter, forskningspartnere og kulturbygging på tvers både av institusjonen og fagområder.

– Det var ren glede å være med på workshopen med Anne Lee. Det var faktisk utviklende i den forstand at jeg ble oppmerksom på områder knyttet til veiledning som jeg har vært mindre bevisst på tidligere, sier professor Rob Bongaardt, som forsker på mental helse.

Rob Bongaardt, Anne Lee og Rigmor Baraas. Foto

– Likeverdige forhold for stipendiatene

Kurset består av tre moduler med samlinger i 2016 og 2017 og tar for seg temaer som er aktuelle både for relativt nye og erfarne veiledere på tvers av fagområder.

Initiativet til kurset kom fra Fakultet for helse- og sosialfag og koordineres av Seksjon for forskning og innovasjon. Dekan Heidi Kapstad er blant initiativtakerne til kurset, som har vært under planlegging siden vinteren 2016.

– Vi har forventninger til at ph.d.-veilederkurset vil styrke kvaliteten og gjennomstrømningen på våre ph.d.-studieprogrammer. Samtidig er det med på å sikre likeverdige forhold for stipendiatene våre, med godt kvalifiserte veiledere som kjenner ph.d.-programmet og de tilhørende forskrifter, sier Kapstad.

Stor interesse

HSN forsetter samarbeidet med professor Anne Lee, og neste samling blir avholdt i januar og oktober 2017.

Forskningsseksjonen koordinerer veilederutviklingskurset og arbeider for at vi kan få til flere kurs med Anne Lee framover, slik at alle de 44 som meldte sin interesse skal kunne få tilbud om veilederkurs.

– Den store interessen dette kurset avfødte viser at det er et stort behov for å satse videre på veilederutvikling, sier Augestad.

Meld din interesse for framtidige ph.d.-veilederkurs

Ta kontakt med Åsne Håndlykken-Luz i Seksjon for forskning og innovasjon