Tekno-utvikling med mennesket i fokus

Nytt forskningsprosjekt setter menneskets behov i sentrum for produktutvikling.


Tekst: Per Skøien

Semcon Devotek på Kongsberg og Norsk Institutt for Systems Engineering ved HSN er blant partnerne som har fått milliontilskudd fra Oslofjordfondet .

– Dette er kjempeviktig for Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE), fordi det bygger videre på våre fagfelt som vi har jobbet mye med.  Det er et område som industripartnerne har pekt på som svært viktig fremover, sier førsteamanuensis Kristin Falk.Førsteamanuensis Kristin Falk ved Høgskolen i Sørøst-Norge på Kongsberg. Foto: NCE SE/Per Skøien

Hun forteller at instituttet på campus Kongsberg også har bygget opp kompetanse innenfor feltet.

– Forskningsprosjektet blir også viktig for å bedre kvaliteten i undervisningen vår. Det oppnår vi når den er forskningsbasert. Vi ønsker også å støtte opp om næringslivet i hele Norge innenfor Systems Engineering og effektiv innovasjon, sier hun.

Les hele saken på nettsidene til NCE Systems Engineering Kongsberg.