Tror på kulturminister Helleland

Gerd von der Lippe - foto HSN
Gerd von der Lippe - foto HSN

Professor emeritus Gerd von der Lippe tror kulturminister Linda Hofstad Helleland er rett kvinne til å få gjort noe med likestillings-problemet i idretten, men advarer mot å tro på quick fix.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Gerd von der Lippe er professor emeritus på HSNs Institutt for idretts- og friluftslivsfag, og var den første i Norge som begynte med forskning på idrett og kjønn.

Hun uttaler seg i forbindelse med konferansen «Women in sport» som ble arrangert i Bergen i slutten av mai.  Kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk i oppdrag fra IOC-president Thomas Bach å finne svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall, når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.

- Det er veldig bra  at IOC–presidenten har bedt Helleland om dette. Helleland ser ut til å være den rette kvinne til å få gjort noe her, sier Gerd von der Lippe. Hun roser konferansen for bra innledere, men savner kjønnsforskere både fra utlandet og Norge. 

Savner Karen Espelund

- Jeg savner forskere på likestilling og feminisme generelt, og om kjønn og ledelse i idretten spesielt. Dette gir igjen et inntrykk av at en kanskje ikke tør å utfordre en grunnleggende skepsis rundt kunnskaper om feminisme, kjønnsforskning og endringsmuligheter. Dette gjelder ikke bare i idretten.  Jeg savner blant annet Karen Espelund som nå går ut av UEFAs hovedstyre, på talerlista,  

Idretten frykter kritiske ledere

Gerd von der Lippe mener idretten er engstelig for å velge toppledere som er kritiske, og mener det gjelder for begge kjønn.  Hun nevner tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund Karen Espelund som et eksempel. 

- Hun sa opp før hun ble sparket, og ble kalt mye stygt. Dessuten ser det ikke ut til at forbundene satser skikkelig. De må undersøke og kjenne feltet skikkelig. Dette er ikke noen quick fix. De må se på hvordan ledere hankes inn. Stillinger utlyses sjelden. Gifte kvinner må nok fremdeles backes mer opp av sin familie enn av gifte menn i idretten. Mange kvinner må nok fremdeles føle at idretten støtter dem, for å kunne gjøre en god jobb i en mannsdominert lederkultur, samtidig som de må oppfordres til å våge å ta steget. Ledelsen leser heller ikke kritiske forskningsrapporter om kjønn og ledelse, sier professoren. 

Går ikke av seg selv

Hun advarer mot å tro at utviklingen går mer eller mindre av seg selv, og at det går rette veien, selv om vi bor i likestillingslandet Norge. 

- Vi sliter dessverre fortsatt med tradisjoner og konservative toppidrettsledere når det gjelder kjønn, avslutter hun. 

Gerd von der Lippe 

Gerd von der Lippe er prof. em. på Institutt for idretts- og friluftslivsfag. Hun har doktorgrad i idrettssosiologi og idrettshistorie, og professorkompetanse i idrettssosiologi.

Hennes forskningsperspektiver er rettet mot kjønn og makt i en idrettsosiologisk og historisk vinkling, og var den første i Norge som begynte med forskning om idrett og kjønn. Gerd von der Lippe var sentral i etableringen av Institutt for idretts- og friluftslivsfag, og var instituttets første seksjonsleder. Hun kjenner idrettsfeltet som tidligere toppidrettsutøver og som frilans sportsjournalist 1972-75.

Kompetanseområder:

  • Idrettsosiologi 
  • Idrettshistorie 
  • Feministisk perspektiv 
  • Idrett og medier

 Konferansen «Women in sport» 

Les om konferansen her (PDF)

Omtale av konferansen og problemstillingen i Aftenposten