Ukas foreleser: Karina - realfag, matematikk.

Karina Bakkeløkken Hjelmervik - foto
Foto: HSN

– Å løse matematiske utfordringer er mer spennende enn å bestige en fjelltopp, sier førsteamanuensis Karina Bakkeløkken Hjelmervik.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Førsteamanuensis Karina Bakkeløkken Hjelmervik kan mye om matematikk.  Hun har doktorgrad i fluiddynamikk og jobber med å beskrive væskers bevegelse ved hjelp av matematiske ligninger. 

Hun leder et forskningsprosjekt der en matematisk modell lages for strøm, vannstand og hydrografi (salt og temperatur).

Modellen er blant annet brukt til å beregne

  • drivbaner for olje
  • hvor det blir av vannet fra renseanlegg
  • tidevannet i Svelvikstrømmen
  • hvordan endring av havnedesign påvirker strømmene i et havnebasseng. 


Dette FjordOs-prosjektet fikk nettopp tildelt penger til oppfølgingsarbeid, slik at resultatene fra modellen kan gjøres mer pålitelige og tilgjengelige

Karina er en av de 16 HSN-forskerne og foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre.  Du møter henne som foreleser og veileder på flere av HSNs maritime utdanninger.

– Hvorfor er faget ditt så spennende?

– Jeg elsker utfordringer. Å løse et matematisk utfordringer er bedre enn å bestige en fjelltopp. Det kan være knalltøft på vei oppover, mange veivalg og utfordrende skrenter. Men lite kan måle seg med mestringsfølelsen når man har klart det.

– Hva er viktigste for deg i møte med studentene?

– Å spre nysgjerrighet, engasjement og faglige verktøy.

– Hva er ditt viktigste råd til en ny student?

– Søk utfordringer. Våg å gå ut av komfortsonen der alt er trygt og godt og du ikke lærer noe nytt. Faglige utfordringer, og kanskje særlig matematikk,  føles ofte som å dundre hodet i en vegg gang på gang. Men veggen gir seg, med mindre du gir deg først.