Verden trenger flere og bedre optikere

Optometristudenter - foto
Optometristudenter ved HSN. Arkivbilde.

Det er 32 millioner blinde mennesker i verden. Blant disse har seks av ti grå stær, og trenger bare en enkel operasjon for å få synet tilbake. To av ti blinde mangler bare briller.


– Og så sitter de der og er blinde. Fordi de er fattige. I tillegg snakker vi om 191 millioner svaksynte i verden, og de fleste er så hemmet at de ikke kan delta i vanlig arbeidsliv. Halvparten av disse mangler bare briller, eller har feil briller. Behovet for flere og bedre optikere og øyeleger er skrikende.

Det sier Bente Monica Aakre, instituttleder på Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Nå skal hun koordinere et stort Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt, med samarbeidspartnere i flere land. To av lærestedene er i Israel, tre i India. De øvrige er europeiske.

Denne teksten er et utdrag fra en artikkel hos siu.no.  Les hele artikkelen her

Les mer:

I alt seks prosjekter med norsk deltakelse nådde gjennom i 2016, og skal nå i gang med Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekter.

Hele tre av de seks norske miljøene befinner seg på ett og samme lærested: HSN.