Konferanser og nettverk ved SEBUTI

Få en oversikt over konferanser og nettverk vi er involvert i.


SEBUTI arrangerte sammen med forskningsgruppen «Human rights and diversity” en barnehagekonferanse 20. november 2019 for å markere dagen for 30. års jubileet for FNs konvensjonen om barns rettigheter. FNs barnekonvensjon både har og har hatt stor innvirkning på Lov om barnehager i Norge både gjennom artikkel 31 og 12.

Målgruppen for konferansen var barnehagelærerutdannere, barnehageeiere (både kommunale og private) og styrere i barnehagen.

Nettverk:

Tidligere avholdte konferanser

Barns rettigheter i 30 år (20. nov. 2019)