Satsningsområder og samarbeid med forskningsgrupper