Forskergruppe Kompetanse for mangfold (KFM)

KFM

Denne forskergruppen startet med en nasjonal satsning i regi av Utdanningsdirektoratet i perioden 2013-2018. Mangfold i skoler og barnehager er den røde tråden for forskergruppen.


"Kompetanse for mangfold" var en nasjonal satsning som primært var et utviklingsprosjekt for skoler og barnehager. Målet var at ansatte i barnehager og skoler skal støtte barn og ungdom med minoritetsbakgrunn slik at de blir bedre i stand til å fullføre og bestå utdanningsløpet. Noen av USNs forskere dannet en forskergruppe parallelt med utviklingsprosjektet med mål om å utføre følgeforskning på temaet mangfold i skoler og barnehager. Siden av avslutningen av den nasjonale satsningen i 2018, har forskergruppen etablert seg med interesse for mangfoldstematikk fra enda flere perspektiver og vinklinger.

 

Forskergruppen er tverrfaglig, med forskere fra samfunnsfag, språkfag og pedagogikk. Det publiseres vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, og formidles for barnehager, skoler og forskerkolleger. Master- og ph.d.-studenet er en aktiv del av forskergruppen. Et mål for forskergruppen er at ulike forskningstradisjoner møtes med felles interesse for forskning og utvikling på mangfoldstematikk i skoler og barnehager.

 

Medlemmer:

Førsteamanuensis Heidi Biseth

Professor Tony Burner (leder)

Førsteamanuensis Christian Carlsen

Førsteamanuensis Ingrid Reite Christensen

Universitetslektor Eirik Eigland

Universitetslektor Ragnhild Evensen

Universitetslektor Jocelyne M. von Hof

Universitetslektor Hein Lindquist

Universitetslektor Susan C. Lyden

Universitetslektor Tuva Skjelbred Nodeland

Professor Audrey Osler

Universitetslektor Åsmund Aamaas

Anne-Grethe Ph.D.-kandidat Anne-Grethe Sønsthagen

 

 

Sofie Ph.D.-kandidat Sofie Haug Changezi

 

 

Kjersti Ph.D.-kandidat Kjersti Draugedalen

 

 

Solfrid Masterstudent Solfrid Mjelde

 

 

Nora Masterstudent Nora E. Ødegård

 

 

Thea Masterstudent Thea Eken

 

 

Masterstudent Karoline Dale Åsgrav