KFM - publiseringer

KFM

Publikasjoner:

Biseth, H. & Changezi, S. H. (2016). "Her har vi masse muligheter!" Evaluering av et samarbeidsprosjekt om utdanning for ungdom med kort botid i Norge: Samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune/Åssiden videregående skole og Introduksjonssenteret i Drammen. Drammen: Høgskolen i Sørøst-Norge.

Bjerknes, E.M. (2017). Hva mener kommunale ledere er en god måte å organisere innføringstilbudet for nyankomne elever i grunnskolen på? En kvalitativ studie om ledernes meninger om innføringstilbudet for nyankomne elever. Masteroppgave i pedagogikk og ledelse, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Burner, T. & Biseth, H. (2016). A critical analysis of an innovative approach: A case of diversity in Norwegian educationSAGE Open, p. 1-11, special issue on Innovative Teaching and Differential Instruction to Cater for Student Diversity. DOI: http://dx.doi.org10.1177/2158244016680689.

Burner, T. & Biseth, H. (2016). 'Competence for Diversity': Professional development among teachers in Norway. Presentation at the Comparative and International Education Society conference, March 6-10, Vancouver, Canada.

Burner, T. & Carlsen, C. (2017). English instruction in introductory classes in Norway. I Kverndokken, K., Askeland, N. & Siljan, H. H. Kvalitet og kreativitet – ulike perspektiver på undervisning, s. 193-208. Bergen: Fagbokforlaget.

Burner, T., Nodeland, T. S. & Aamaas, Å. (2018). Critical perspectives on perceptions and practices of diversity in education. Nordic Journal of Comparative and International Education, 2(1), 3-15. https://doi.org/10.7577/njcie.2188

von Hof, J. M. (2016). Kompetanse for mangfold. "Barn er barn": En studie av anerkjennende praksiser i flerspråklige barnehager og skoler. Masteroppgave i pedagogikk - allmenn studieretning, Institutt for pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

Osler, A. & Lindquist, H. (2018). Rase og etnisitet, to begreper vi må snakke mer omNorsk Pedagogisk Tidsskrift, 102(1), 26-37. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2018-01-04.

Sønsthagen, A. G. (2018). "Jeg savner barnet mitt": Møter mellom somaliske mødre og barnehagenNordic Journal of Comparative and International Education, 2(1), 55-71. https://doi.org/10.7577/njcie.2289

Wium, E. (2018). Profesjonell kjærlighet: En studie av kjærlighetens betydning for den pedagogiske praksis i den flerkulturelle barnehagen. Masteroppgave i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, Universitetet i Sørøst-Norge.

Aamaas, Å. & Duesund, K. (2016). Lærarutdanning i ei tid prega av mangfald. I Y. Bakken og V. Solbue (red.), Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? (s. 27-46). Bergen: Fagbokforlaget.

Kronikker:

Kompetanse for mangfold ved Tony Burner og Hein Lindquist (Drammens Tidende)

Biseth, H. & Changezi, S. H. (2016). "Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet!". Kronikk, forskning.no. Også publisert på nettsidene til USN og Khrono

Medlemmer:

Professor Tony Burner (leder)

Universitetslektor Åsmund Aamaas

Førsteamanuensis Heidi Biseth

Førsteamanuensis Christian Carlsen

Universitetslektor Ragnhild Evensen

Universitetslektor Jocelyne M. von Hof

Universitetslektor Hein Lindquist

Universitetslektor Susan C. Lyden

Professor Audrey Osler

Universitetslektor Tuva Skjelbred Nodeland

Anne-Grethe Ph.D.-kandidat Anne-Grethe Sønsthagen

 

 

Sofie Ph.D.-kandidat Sofie Haug Changezi

 

 

Solfrid Masterstudent Solfrid Mjelde

 

 

Nora Masterstudent Nora E. Ødegård

 

 

Thea Masterstudent Thea Eken