Vis studievalg

Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser

Senteret arbeider for å fremme forskning, undervisning og formidling om læringsressurser.


Senteret inkluderer arbeid med læringsressurser på alle trinn i oppvekst og utdanning: barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Det arbeides med både profesjonsutdanning og disiplinorientert utdanning, samt etter- og videreutdanning.

Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser er tverrfaglig, har bred kompetanse og arbeider med analoge og digitale læremidler og medier, samt ulike læreprosesser.

Senterets arbeid er også rettet mot multimodale tekster og kunst- og kulturfaglige læreprosesser. En rekke forskningsprosjekter, doktorgradsstipendiater, to masterstudier og prosjekter innenfor kunst og kultur (PES - praktisk-estetisk-skapende) er tilknyttet senteret.

HSN har eget doktorgradsprogram innen læremiddelforskning: Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

Senteret har en historie tilbake til 2001, og har siden da styrket sin kompetanse gjennom tilsettinger av professorer og medarbeidere i førstestillinger, ledelse av flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd og Utdanningsdirektoratet samt en rekke oppdrag for eksterne institusjoner i form av konferansedeltakelse, konferansearrangementer, foredragsvirksomhet og så videre. Senterets medarbeidere er dessuten sentralt plassert i flere internasjonale forskningsorganisasjoner- og nettverk.

Senteret har siden starten arbeidet tverrfaglig med læremidler digitalt og analogt for alle fag i utdanningsløpet. En rekke doktorgradsstudenter og masterstudenter har arbeidet og arbeider med problemstillinger knyttet til anvendelse, innhold og form av og for læremidler. Også relasjonen mellom papirbaserte og digitale læremidler står sentralt i slike prosjekter.

Medarbeidere ved Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser besøkte etter invitasjon KD for å utrede mulighetene for opprettelsen av et nasjonalt senter for læremidler.