Senter for profesjonalisering

Senter for profesjonalisering skal bidra med å utvikle og forbedre profesjonsutdanninger og profesjonsfeltet gjennom systematiske utviklings- og forskningsprosjekter.


Senter for profesjonalisering er tilknyttet Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap (HUI), men samarbeider med ulike fakulteter gjennom ulike utviklings- og forskningsprosjekter.

Senteret skal bidra med å utvikle og forbedre profesjonsutdanninger og profesjonsfeltet gjennom systematiske utviklings- og forskningsprosjekter.

Lærer-, barnehagelærer-  og helse- og sosialfagsprofesjonene er i hovedsak senterets utviklings- og forskningsfelt. Med utgangspunkt i et likeverdig samarbeid med profesjonsfeltet utformes og utforskes aktuelle og relevante utviklings- og forskningsområder, som kan bidra til kvalitetsutvikling både i profesjonsutdanningene og i profesjonsfeltet. Kvalitet ses i relasjon til utvikling av kunnskapsgrunnlaget som er særegent for en gruppe, det å bli en profesjonell yrkesutøver. Denne prosessen foregår i utdanningen, men også i yrkeslivet.

Senterets faste aktiviteter:

  • Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole
  • Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede
  • Profesjonsdager for avgangsstudenter
  • Mentorskap for nytilsatte
  • Forskergruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering og profesjonsutøvelse (VelfY)
  • Seminarer og workshops

 

Kontaktpersoner:

Tonje Brokke