Vis studievalg

Publication Across Subjects in Education

Hender over et tastatur. Foto

Forskergruppa Publication Across Subjects in Education (PASIE) har skriving for publisering med relevans for barnehage og skole som overordna tema.


Forskergruppa PASIE er tverrfaglig og fokuserer på forskning med relevans for barnehage og skole. Her gir forskere på alle nivåer hverandre tilbakemeldinger på forskningstekster som er i ulike faser.

Prosedyren går ut på at to personer legger fram sine tekster og får tilbakemelding fra de andre. På den måten ønsker forskergruppa å være en arena hvor vi gjør hverandre gode i ulike skrivefaser, siden skriving er en prosess som ofte blir bedre med innspill fra andre skrivere.

I 2016 hadde PASIE ni samlinger, hvorav én var en halvdagssamling med framlegg av og diskusjoner med professor Tone Kvernbekk (UiO) om artikkelskriving. Det var til sammen 25 personer som var aktive i PASIE i 2016, og 18 tekstutkast ble lagt fram for diskusjon og tilbakemeldinger.

Møtedatoer 2017:

  • 18. januar
  • 22. februar
  • 15. mars
  • 19. april
  • 24. mai
  • 23. august
  • 13. september
  • 18. oktober
  • 29. november (dagssamling)

Alle møtene videooverføres og blir avholdt i tidsrommet 10.30 - 12.00.