Publication Across Subjects in Education

Gruppebilde av Forskergruppen PASIE for forskning innen barnehage og skole
Våren 2018 hadde forskergruppa besøk av doktorgradsstipendiat Elaheh Tavakoli (nr. 2 fra venstre). Foto: privat

Forskergruppa Publication Across Subjects in Education (PASIE) har skriving for publisering med relevans for barnehage og skole som overordna tema.


Forskergruppa PASIE er tverrfaglig og fokuserer på forskning med relevans for barnehage og skole. Her gir forskere på alle nivåer hverandre tilbakemeldinger på forskningstekster som er i ulike faser.

Prosedyren går ut på at to personer legger fram sine tekster og får tilbakemelding fra de andre. På den måten ønsker forskergruppa å være en arena hvor vi gjør hverandre gode i ulike skrivefaser, siden skriving er en prosess som ofte blir bedre med innspill fra andre skrivere.

I 2016 og 2017 hadde PASIE 17 samlinger, hvorav to heldagssamlinger. Gruppa har blant annet hatt besøk av professor og redaktør Tone Kvernbekk (UiO). Til sammen har 30 tekstutkast blitt lagt fram for diskusjon og tilbakemeldinger i PASIE.

Møtedatoer våren 2019:

  • 6. februar
  • 20. mars
  • 10. april
  • 22. mai (heldags)

Alle møtene videooverføres og blir avholdt i tidsrommet 10.30 - 12.00.