Rom, materialitet og meningsskaping i barnehagen

Forskergruppa «Rom, materialitet og meningsskaping i barnehagen» springer ut av forskningssamarbeidet som ble etablert i forbindelse med forskningsprosjektet «Barnehagens rom - materialitet, læring og meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet» (2009-2013) ledet av professor Thomas Moser og finansiert fra Norges forskningsråd, Strategisk høgskoleprogram.


Forskningsgruppa som er nyetablert ved Universitetet i Sørøst-Norge er i et tett samarbeid med det nasjonale forskningsnettverket Barn og Rom, et forskningssamarbeid mellom DMMH, HIOA, UIA og USN.

Forskergruppa RMM består av fagpersoner med ulik fagtilknytning, men som alle underviser innen barnehagelærerutdanningens kunnskapsområder, forsterkninger og fordypninger, samt masteremner. Forskningen som pågår retter seg mot barnehagelærerprofesjonen, forskningsbasert utdanning og forskning i og med barnehager.  

Prosjekter innenfor denne forskergruppa vil være profesjonsrettede, kunne inkludere studentmedvirkning og være innovative rettet mot barnehageeier og barnehager. Tematisk vil prosjektene være rettet mot barnehagens fysiske miljø, ute- og inne, materiell, materialitet, læring og meningsskaping.

Forskergruppa skal være et forum for kunnskapsdeling, skrivestøtte, samarbeid om prosjekter og utvikling av prosjekter. Nettverket er åpent for deltakere som arbeider med denne tematikken innen USN og vil være i et samarbeid med det nasjonale nettverket «Barn og Rom» om arrangering og deltakelse i en årlig forskerkonferanse, samt utforming av nasjonale og internasjonale forskningssøknader.

Deltakerne er: Solveig Nordtømme Hege Hansson, Biljana C. Fredriksen, Anne Lise Nordbø, Kari-Anne Jørgensen.