Forskergruppe for undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen

Forskergruppen undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen (UnBa) tar utgangspunkt i miljøene som forsker og videreutvikler undervisning i barnehagelærerutdanningen på Bachelor og Masternivå. Forskningsinteressen i gruppen er rettet mot profesjonsdannelse og undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen og barnehagen som praksisfelt.


Mål for forskergruppen er å:

  • styrke studentenes profesjonsdannelse og undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanning.
  • styrke lærerutdannernes egen undervisningskompetanse, FoU kompetanse og profesjonsdannelse
  • styrke studenters involvering i forskning og faglig utviklingsarbeid.
  • styrke FoU-basert utdanning og innholdet i utdanning fra Bachelor til Masternivå.
  • identifisere og styrke viktig forskningsområder for barnehagelærerutdanningen.
  • muliggjøre og styrke FoU samarbeid på tvers av campus, fag og kunnskapsområder(emner) i barnehagelærerutdanning.
  • styrke forskningssamarbeidet med partnerbarnehagene og barnehagedidaktikk i utdanningen.
  • styrke formidling av FoU resultater ved/i nasjonale og internasjonale konferanser og tidsskrifter, samt å delta i relevante samfunnsdebatter.

Medlemmer

Leder: Terese Wilhelmsen