Idrettsvitenskaplig laboratorium - campus Vestfold

Test av O2 opptak på sykkel Idrettsvitenskaplig laboratorium

Her tester vi din fysiske kapasitet. Vi har utstyr for å gjøre målinger av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet.


Testing av ulike fysisk egenskaper et viktig verktøy i treningsarbeidet for idrettsutøvere. En test er et standardisert mål på en spesifikk egenskap og vil derfor være nyttig for å vurdere om treningen har gitt de resultatene man ønsket.

Vi gjennomfører følgende tester:

Vi gjennomfører tester på både mosjonister og idrettsutøvere. Vi samarbeider blant andre med Wang toppidrett om testing av alle deres utøvere.

Idrettslag, mosjonistgrupper og enkeltpersoner er velkomne til å teste. Vi kan lage individuelle testbatterier tilpasset dine målsetninger og ambisjonsnivå.

Teknisk utstyr og kapasitet

Testene gjennomføres på det som regnes som det beste utstyret på markedet i dag. Oksygenanalysator, tredemølle og sykkel brukes for å teste maksimalt oksygenopptak og laktatprofiler.

Spenst måler vi med Boscomatte, mens vi har fotoceller for å måle hurtighet.

Kontakt oss for mer informasjon om testene eller for timebestilling

Her finner du oss

  • Campus Arena på Campus Vestfold

Prisliste

Bilder fra Idrettsvitenskaplig laboratorium

Du finner bilder fra idrettsvitenskaplig laboratorium på Flickr.