Deltagere i forskningsgruppen USN EldreForsk

Campus Drammen

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Grethe Eilertsen

Professor

Sykepleier

Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Sykepleier/antropolog

Mette Tøien

Førsteamanuensis

Sykepleier

Maria Krogseth

Førsteamanuensis

Lege

Dorte V. Kristensen

Førstelektor

Sykepleier

Kari Jokstad

Stipendiat

Fysioterapeut

Linda Hafskjold

Førsteamanuensis

Radiograf

Espen Brembo

Stipendiat

Sykepleier

Marthe Lyngås Eklund

Førstelektor

Sykepleier

Hilde Eide

Professor

Sykepleier

Bjørg Landmark

Førstelektor

Sykepleier

Siri Elisabeth Meyer

Førstelektor

Sykepleier

Line Festvåg

Universitetslektor

Sykepleier

Elise Eriksen

Universitetslektor

Sykepleier

 

Campus Kongsberg

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Helle Kristine Falkenberg

Førsteamanuensis

Optiker

Irene Langeggen

Førstelektor

Optiker

Vibeke Sundling

Førsteamanuensis

Optiker

Torgeir Solberg Mathisen Stipendiat Optiker
Heidi Ormstad Professor Biomedisin

 

Campus Porsgrunn

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Sigrun Hvalvik

Professor

Sykepleier

Per Gunnar Disch

Førstelektor

Samfunnsviter

Marianne Eika

Førsteamanuensis

Sykepleier/cand philol i kulturstudier, mellomfag  engelsk språk

Anette Hansen

Stipendiat

Sykepleier

Kathrine Cappelen

Førsteamanuensis

Sykepleier

Hilde Solli

Førsteamanuensis

Sykepleier

Heidi Haukelien

Førsteamanuensis

Sykepleier/Antropolog

Elisabeth Aase

Førstelektor

Sykepleier

Anne Kathrine Malme

Universitetslektor

Sykepleier

Hilde Solli

Førstelektor

Sykepleier

Runar Bakken

Dosent

Sykepleier

 

Campus Vestfold

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Liv Hanson Ausland

Førstelektor

Sosiolog

Aud Jorunn Førsund

Universitetslektor

Sykepleier

May Elin Thengs Horntvedt

Førstelektor

Sykepleier

Aud Johannessen

Professor

Sykepleier

Pia Bing-Jonsson

Førsteamanuensis

Sykepleier

Jørn Klein

Førsteamanuensis

Mikrobiolog

Gro Næss

Stipendiat

Sykepleier

Camilla Anker-Hansen

Stipendiat

Sykepleier

Solveig Osland Sandvik

Universitetslektor

Sykepleier

Siri Tønnessen

Førsteamanuensis

Sykepleier