Deltagere i forskningsgruppen USN Eldreforsk

Campus Drammen

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Heidi Ormstad

Professor

Biomedisin

Grethe Eilertsen

Professor

Sykepleier

Marianne Thorsen Gonzalez

Professor

Sykepleier

Kirsti Skovdahl

Professor

Sykepleier

Stina Öresland

Førsteamanuensis

Sykepleier/filosof

Maria Krogseth

Førsteamanuensis

Lege

Linn Hege Førsund

Førsteamanuensis

Sykepleier

Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Sykepleier/antropolog

Heid S. Aasgaard

Førstelektor

Sykepleier

Kari Jokstad

Stipendiat

Fysioterapi

Mette Tøien

Stipendiat

Sykepleier

Liv Helene Jensen

Førsteamanuensis

Sykepleier

Dorte V. Kristensen

Førstelektor

Sykepleier

Lisbeth Fagerstrøm

Professor

Sykepleier

Tom Eide

Professor

Litteratur/Ledelse

Hilde Eide

Professor

Klinisk kommunikasjon, psykologi og sykepleie

Bjørg Landmark

Førstelektor

Sykepleier

Marit Hellesvik

Høgskole-lektor

Sykepleier

Siri Elisabeth Meyer

Førstelektor

Sykepleier

Jill Britt-Marie Flo

Førstelektor

Sykepleier

 

Campus Kongsberg

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Helle Kristine Falkenberg

Førsteamanuensis

Optiker

Bodil Helland

Høgskolelektor

Optiker

Irene Langeggen

Førstelektor

Optiker

Vibeke Sundling

Førsteamanuensis

Optiker

 

Campus Porsgrunn

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Sigrun Hvalvik

Professor

Sykepleier

Per Gunnar Disch

Førstelektor

Samfunnsviter

Marianne Eika

Førsteamanuensis

Sykepleier/cand philol i kulturstudier, mellomfag  engelsk språk

Anette Hansen

Stipendiat

Sykepleier

Kathrine Cappelen

Stipendiat

Sykepleier

Hilde Solli

Stipendiat

Sykepleier

Heidi Haukelien

Førsteamanuensis

Sykepleier/Antropolog

Halvard Vike

Professor

Antropolog

Elisabeth Aase

Førstelektor

Sykepleier

Anne Kathrine Malme

Høgskolelektor

Sykepleier

Anne Hvidsten

Høgskolelektor

Sykepleier

Hilde Solli

Førstelektor

Sykepleier

Runar Bakken

Dosent

Sykepleier

 

Campus Vestfold

Navn

Stilling

Fagbakgrunn

Liv Hanson Ausland

Førstelektor

Sosiolog

Torbjørg Fermann

Førstelektor

Sykepleier

Aud Jorunn Førsund

Høgskolelektor

Sykepleier

May Elin Thengs Horntvedt

Førstelektor

Sykepleier

Aud Johannessen

Førsteamanuensis

Sykepleier

Pia Bing-Jonsson

Førsteamanuensis

Sykepleier

Jørn Klein

Førsteamanuensis

Mikrobiolog

Gro Næss

Stipendiat

Sykepleier

Camilla Anker-Hansen

Stipendiat

Sykepleier

Solveig Osland Sandvik

Høgskolelektor

Sykepleier

Siri Tønnessen

Førsteamanuensis

Sykepleier