Om senter for kvinne-, familie- og barns helse

Senter for kvinne-, familie- og barns helse ble formelt etablert ved Høgskolen i Vestfold i 2011 med professor Elisabeth Severinsson som engasjert leder fram til 2019. Senteret består i dag av en gruppe forskere som hovedsakelig har sin bakgrunn i helsesykepleie og jordmorfag, men har også medlemmer med annen helsefaglig bakgrunn.


Senteret er åpent for alle som arbeider med FoUI innenfor senterets forskningsområder og vi er i dag en forskergruppe på 15 personer, hvorav de fleste har forskerkompetanse på førstenivå. Både USN ansatte og eksterne forskere deltar i senterets aktiviteter, og representerer forskjellige profesjoner.

Forskningsaktiviteten kjennetegnes av et samspill med yrkesfeltet og har et personorientert perspektiv. Senteret har en omfattende forskningsaktivitet og er tilknyttet regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Personer tilknyttet senteret har en aktiv kopling til aktører i samfunnet og er pådrivere for profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor sine fagområder.

Kontaktperson

Forskergruppen

Eksterne:

  • Christina Risa, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger