En plan for frivillighet

Sandefjord kommune ønsket å styrke sitt frivillighetsarbeid. Senter for omsorgsforskning – Sør tok utfordringen.


Oktober 2019 ble frivillighetsplan for Sandefjord kommune, «Et styrket fellesskap» (.pdf), vedtatt.

Planen er et resultat av et toårig samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning – Sør, Sandefjord kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

– Planen er i tråd med de føringer som ligger i kvalitetsreformen «Leve hele livet» (helsedirektoratet.no), forteller førstelektor Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning, sør.

Skal styrke samarbeidet

Frivillighetsprosjektet «Et styrket felleskap» i Sandefjord kommune har en målsetting om å styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentralene, enkeltpersoner og helse- sosial og omsorg.

I arbeidet med planen har prosjektet gjennomført en kartlegging, spesielt av frivilligheten i Vestfold fylke og i Sandefjord kommune.

Prosjektet er er økonomisk støttet av Fylkesmannen i Vestfold.

Konkrete mål og tiltak

I planen blir det angitt fem konkrete mål og 33 tiltak for gjennomføring i 2019/2020.

– Noen av de sentrale tiltakene i planen er en overordnet frivilligkoordinator, frivillighetskontakter, frivilligråd og etablering av frivilligforum med kontaktpersoner innen frivillighet i ulike kommunalområder med faste møtepunkter, sier Disch.

Sammen med Ida Eide Johansen i USHT Vestfold har han også skrevet sluttrapporten «Veien mot en frivillighetsstrategi» (.pdf), som oppsummerer noen av de viktigste innspillene som er kommet fra frivilligheten, kommune og politikere.
 

 

 

Frivillighetsplan for Sandefjord kommune: «Et styrket fellesskap» (.pdf)

Sluttrapport: «Veien mot en frivillighetsstrategi» (.pdf)

Kontaktperson: førstelektor Per Gunnar Disch