Testet holdninger til pasientsikkerhet ved norske sykehjem

Kathrine Cappelen ved Senter for omsorgsforskning – Sør la pasientsikkerheten ved 12 norske sykehjem under lupen i sitt doktorgradsarbeid.


Førsteamanuensis Kathrine Cappelen ved Senter for omsorgsforskning Sør disputerte i 2019 for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger.

Forskningen hennes har rettet seg mot pasientsikkerhetskulturen på sykehjem. I dette arbeidet brukte Cappelen spørreskjemaet «Nursing home survey on patient safety culture», som er utviklet i USA. Cappelen har oversatt skjemaet til norsk og testet det ut på norske sykehjem.

Les mer om doktorgradsarbeidet på Uis.no