Samspill i praksis

Velkommen til Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for konferansen er «Samspill i praksis».


Velkommen til konferansen: Samspill i praksis!

Samspill er en forutsetning for at kommunale helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbaserte og nyskapende. Hvis kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet skal være kjennetegn ved tjenestene, må vi lære av hverandre gjennom kritiske diskusjoner. Samspill griper inn i alle aspekter ved omsorgen og arbeidet med den. Under årets konferanse deler vi temaet inn i fire kategorier.

 

Meld deg på årets konferanse!