Forskning og publikasjoner fra SESAM

SESAM påtar seg forskningsoppdrag etter anbudsutlysninger, etter felles utvikling med samarbeidspartnere, og vi gjennomfører forskning som vi selv tar initiativ til. Vi utvikler annen FoUI-aktivitet; evalueringer, veiledning og formidling, sammen med samarbeidspartnere, og vi tilbyr forskningsbasert etter- og videreutdanning i emner knyttet opp til ledelse, innovasjon og entreprenørskap. Våre foredrag er både informative og inspirerende.


Publikasjoner 

2021:

2020:

  • Godt begynt er halvt fullendt? En oppstartsanalyse. Rapport fra forsøk med nærdemokratiske ordninger i Asker kommune. Kobro, L. U. og Brandtzæg, B.A. (2020). Porsgrunn/Bø: Universitetet i Sørøst-Norge/Telemarksforsking.

  • Lokal frivillighet - nye roller underveis. Kobro, L. U. (2020). I G. Lorentzen og A. Midtsundstad (Red.), Frivillighet: Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner (s. 135-157). Bergen: Fagbokforlaget.

 

2019:

 

2018:

 

2017

 

2016:

 

Tilbake til SESAM hovedside