Hva kan SESAM tilby?

SESAM har både i egne rekker og hos eksterne samarbeidspartnere masser av kompetanse som kan hjelpe til med å forstå og lykkes med sosialt entreprenørskap og samskaping. Kompetanse som gjør at dere kan få mer ut av ressursene som finnes hos dere. Se hva vi kan bidra med i form av kurs, forskning og praktisk samarbeid.


Kurs og kompetanseheving - samskapende sosial innovasjon

For tredje år på rad skal SESAM arrangere kurs i samskapende sosial innovasjon. Tidligere har deltagerlistene vært fulle, og tilbakemeldingene på innholdet og nytten i kurset har vært meget positive. Kurset egner seg for alle som jobber med brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid innenfor organiserte velferdstjenester i offentlig, frivillig eller privat sektor. Mer informasjon om tidspunkt, påmelding og innhold når det gjelder kurset som blir holdt våren 2021 kommer snart.

Les mer om kurset her. 

Kurs i boligsosial innovasjon

SESAM har sammen med Husbanken utviklet et nettbasert kurs i boligsosial innovasjon som vi kaller boligsosial læringsløype. Kurset vil være hjelpsomt for dem som jobber med boligpolitikk, men også lærerikt for andre som har ansvar for diverse former for sosialt arbeid. Man har tilgang til den digitale læringsløypa i ett år, og man styrer selv hvilke "rasteplasser" i løypa man vil bruke mest tid på å utforske, alene eller med kolleger. Kurset vil gi en større innsikt i modeller, metoder, verktøy og arbeidsmåter for dem som jobber for at sosialt entreprenørskap og samskaping skal effektivisere og forbedre velferdstjenester. 

Les mer om kurset her.

Oppdragsforskning

Om dere har temaer, problemstillinger eller ideer som det vil være nyttig å se på med forskerbriller for å få frem mer kunnskap eller gjøre rette vurderinger og valg, så kan SESAM bidra til nettopp det. Vi påtar oss forskningsoppdrag, enten ved å være med fra start med å finne frem til forskningsmidler og være tett på i aksjonsforskning, eller ved en mer tradisjonell forskningstilnærming. 

Les mer om oppdragsforskning her. 

Bli vår samarbeidspartner?

SESAM baserer sitt arbeid på samarbeid på tvers av sektorer samt faglige og geografiske skillelinjer. Er din virksomhet opptatt av sosialt entreprenørskap og samskaping? Har dere kunnskap og engasjement for å utvikle og forbedre velferdstjenester? Har dere ideer om hvordan å utnytte ressurser som finnes hos dere bedre? Eller har dere utfordringer og behov for kunnskap når det gjelder nettopp disse tingene? Kanskje dere vil samarbeide med oss? 

Les mer om samarbeid med SESAM her. 

 

Tilbake til SESAM hovedside