SESAM – Samarbeid med oss!

SESAM bygger hele sin virksomhet på samarbeid. Vi samarbeider på tvers av geografiske skiller, faglige skillelinjer og på tvers av sektorer. Nedenfor ser du hvem vi samarbeider med for tiden.


Savner du egen virksomhet på listen, eller tenker du at det ville være fint å bli med på denne, ta kontakt.

Våre samarbeidspartnere

 

RUC

RUC (Roskilde Universitet) er en samarbeidsparter i Danmark. RUC var et av de første europeiske universitetene som etablerte egen utdanning i sosialt entreprenørskap, og tilbyr nå utdanning innen flere emner innenfor sosialt entreprenørskap. SESAM samarbeider med dyktige fagfolk ved RUC om skiftende prosjekt . 

 

Husbanken

Husbanken og SESAM samarbeider om å utvikle nye modeller. Husbanken er regjeringas viktigste organ for gjennomføring av en sosial boligpolitikk. De har den siste tiden vært på leting etter nye og bedre modeller for at boligpolitikkens brukere skal få en mer tydelig stemme og plass i det praktiske boligsosiale arbeidet ute i kommunene. SESAM har i to påfølgende prosjekter utviklet en modell for samskapende sosial bolig boligpolitikk, sammen med Husbanken.

 

Fotballstiftelsen

Fotballstiftelsen er en paraplyorganisasjon for over et tyvetalls toppserieklubber som tilbyr gatelag for rusavhengige. SESAM har, sammen med Senter for psykisk helse og rus ved USN, et prosjektsamarbeid med Fotballstiftelsen og fire av deres medlemmer: Fredrikstad Fotball, Strømsgodset, Sandefjord Fotball og Odds Fotballklubb. Prosjektet går ut på å finne ut om tilbudet hjelper brukerne, etter intensjonen – i tilfelle hvorfor det virker, og hvordan modellen med sosialfaglig innsats i fotballklubber passer inn i den norske velferdsmodellen.

 

INNOFF (Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor)

INNOFF er et nytt initiativ (2018/2019) for å få opp et sterkere nettverk av forskere med interesse for offentlig innovasjon. Målet er å dele kunnskap, og bygge opp sterkere fagmiljøer for å styrke innovasjon i norsk offentlig sektor. SESAM deltar i nettverket, sammen med flere andre faglige miljøer ved USN.

 

Larvik kommune

Larvik kommune er en kommune med en rekke initiativ og aktiviteter innenfor det som faller inn under sosialinnovasjonsbegrepet. Kommunen har også ambisjoner og planer for å styrke sin satsing på medborgerskap og samskaping dette året (2019). SESAM deltar som forskningspartner i flere av disse prosessene.

 

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune satser systematisk og kreativt på å styrke sin folkehelseprofil. Etter sammenslåing med Sande kommune 1. januar 2020 er det såkalte mulighetsvinduet for å gjøre nye ting med nye rammer åpent. SESAM er i prosess med kommunen for å finne fram til gode løsninger sammen med innbyggere og brukere.

 

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune) arbeider dedikert med innovasjon og entreprenørskap innenfor en egen «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling». SESAM deltar i en arbeidsgruppe for entreprenørskap i dette planarbeidet.

 

SoCentral

SoCentral er en nordisk inkubator for samfunnsentreprenørskap, lokalisert til Sentralen i Oslo. SESAM har i flere prosjekter samarbeidet med de dyktige menneskene i virksomheten, og har dessuten hatt stor nytte av den kontaktflaten SoCentral har med alle sine medlemmer og leietakere i 5. og 6. etasje på Sentralen, der SoCentral holder til. SESAM har kontorplass i dette fellesskapet, og vi arrangerer ofte workshops og andre møter i lokalene her.

 

CoLab

CoLab er en såkalt «co-working space» i Larvik som tilbyr flexi-kontorplass, møterom og workshop-fasiliteter sentralt plassert midt i USNs nedslagsområde. SESAM har en flexi-plass i lokalene og bruker lokaliteten til møter og seminarer. Stedet er også base for et initiativ for å lage en klynge for sosiale entreprenører i Vestfold og Telemark. Sesam deltar som FoU-aktør i klyngen.

 

Tor Erling Naas

Tegner, forfatter, komponist, musiker og animatør. Illustrerer våre rapporter, samt live på våre workshops, og er animatør som laget filmen "Petter og Pernille løser et problem – sammen med mange".

 

Tilbake til SESAM hovedside