Aktuelt

SESAM startet opp som et eget senter innenfor HSN, den 10. november 2016. Her er noen av våre aktiviteter:

  • Ann Kristin Larsgaard doktorgradsprosjekt.

  • Tora Mathea Wasvik doktorgradsprosjekt.

  • Capacity Building in Higher Education, Erasmus.
    SESAM deltar i et internasjonalt samarbeid ledet av The Glascow Caledonien University.

  • Antologi om Sosialt Entreprenørskap.

  • Skandinavisk kunnskapsnettverk om Sosialt Entreprenørskap.
    USN var tidligere i år (2016) en sentral pådriver for å etablere et tett nettverk av forskere og høgskole- og universitetslærere som arbeider med Sosialt Entreprenørskap. Gjennom nettverkssamlinger, sosiale medier og utveksling av informasjon på annet vis, holder vi hverandre oppdatert om nye erfaringer og ny kunnskap. Partnerne i nettverket følger en lang rekke konkrete utviklingsprosjekter svært tett og deler erfaringer derfra.