Våre ressurser

SESAM setter sammen team for hvert enkelt oppdrag og prosjekt. Teamene består av fagpersoner både innenfor og utenfor HSN. Hvert team/prosjekt vil ha sin egen egne prosjektledere. SESAM har derfor ingen fast stab utover senterets daglige leder/koordinator, Lars U. Kobro. Foruten Lars, presenteres nedenfor de personene innenfor HSN som i øyeblikket er knyttet til senterets virksomhet.

  

 

Samarbeidsaktører: