Digital innovasjonsløype fra SESAM

SESAMs Lars U. Kobro demonstrerer den digital innovasjonsløypa som SESAM og Husbanken har startet.
SESAMs Lars U. Kobro demonstrerer den digital innovasjonsløypa som SESAM og Husbanken har startet.

SESAM (Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon) og Husbanken har nå startet et nettbasert kurs vi kaller Boligsosial læringsløype.


Det har over flere år pågått et samarbeid mellom Husbanken og Universitetet i Sørøst-Norges (USN) Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon (SESAM). Samarbeidet har handlet om å utvikle nye modeller og metoder for boligsosialt arbeid.

Dette har nå ført fram til at SESAM og Husbanken lanserer et digitalt tilbud – en læringsløype i boligsosial innovasjon. Kurset heter «Boligsosial læringsløype».

Kurset er lagt opp slik at kursdeltakere selv kan klikke seg rundt i den digitale løypa i det tempo og den retningen de selv vil. Lars U. Kobro som har vært faglig ansvarlig for løypa kan fortelle at deltakerne får et turpass når de melder seg på. Det gir dem adgang til løypa i ett år. I løpet av den tiden kan de orientere seg i en løype med 19 «rasteplasser».

– Deltakerne kan selv arbeide med det temaet på hver rasteplass så lenge de selv vil. Han ramser opp eksempler på rasteplasser; samskaping, sosialt entreprenørskap, «Kommune 3.0», tjenestedesign og implementering. Rasteplassene tilbyr læringsmateriell i en rekke formater; videoer, tekster, quizer, refleksjonsoppgaver og annet. I kurset er det et eget fellesrom hvor «turdeltakerne» kan møtes og dele læringshistorier, spre gode eksempler og annet.

Målgrupper for den digitale løypa er ansatte i norske kommuner med ansvar for sosialt arbeid generelt og boligpolitikk spesielt. Også ansatte ved Husbankens kontorer er en naturlig målgruppe. – Selv om stoffet er utviklet med tanke på boligsosial innovasjon, tror vi det er av såpass generell karakter at det vil passe også andre som jobber med å fornye velferdsstaten lokalt, legger Kobro til. Kurset koster kr. 1 500.

Se presentasjon av kurset: Boligsosial innovasjon

Spørsmål eller forespørsel om demonstrasjon: Kontakt Lars U. Kobro – kobro@usn.no eller mob.: 90 94 25 61

Tilbake til SESAM hovedside