SESAM – Samarbeid med oss

Sesam bygger hele sin virksomhet på samarbeid. Vi samarbeider på tvers av geografiske skiller, faglige skillelinjer og på tvers av sektorer. Nedenfor ser du hvem vi samarbeider med for tiden.


Savner du egen virksomhet på listen, eller tenker du at det ville være fint å bli med på denne, ta kontakt.

Våre samarbeidspartnere

RUC

RUC, Roskilde Universitet er en samarbeidsparter i Danmark. RUC var en av de første europeiske universitetene som etablerte egen utdanning i sosialt entreprenørskap. SESAM samarbeider om skiftende prosjektet med dyktige fagfolk på RUC. Primus motor for satsingen på sosialt entreprenørskap ved RUC, professor Lars Hulgård, leder SESAMs advisory board.

Roskilde Universitet. Tilbyr en rekke utdanninger innnenfor sosialt entreprenørskap. SESAM samarbeider om skiftende prosjektet. Professor Lars Hulgård fra RUC er leder av SESAMs advisory board.

Husbanken

Husbanken og SESAM samarbeider om å utvikle nye modeller. Husbanken er regjeringas viktigste organ for gjennomføring av en sosial boligpolitikk. De har den siste tiden vært på leting etter nye og bedre modeller for at boligpolitikkens brukere skal få en mer tydelig stemme og plass i det praktiske boligsosiale arbeidet ute i kommunene. SESAM har i to påfølgende prosjekter utviklet en modell for samskapende sosial bolig boligpolitikk, sammen med Husbanken.

Fotballstiftelsen

Fotballstiftelsen er en paraplyorganisasjon for over et tyvetalls toppserieklubber som tilbyr gatelag for rusavhengige. SESAM har, sammen med Senter for psykisk helse og rus ved USN, et prosjektsamarbeid med Fotballstiftelsen og fire av deres medlemmer: Fredrikstad Fotball, Strømsgodset, Sandefjord Fotball og Odds Fotballklubb. Prosjektet går ut på å finne ut om tilbudet hjelper brukerne, etter intensjonen – i tilfelle hvorfor det virker, og hvordan modellen med sosialfaglig innsats i fotballklubber passer inn i den norske velferdsmodellen.

Nasjonalt nettverk for innovasjon i offentlig sektor

Nasjonalt nettverk for innovasjon i offentlig sektor er et nytt initiativ (2018/2019) for å få opp et sterkere nettverk av forskere med interesse for offentlig innovasjon. Målet er å dele kunnskap, og bygge opp sterkere fagmiljøer for å styrke innovasjon i norsk offentlig sektor. SESAM deltar i nettverket, sammen med flere andre faglige miljøer ved USN.

Larvik kommune

Larvik kommune er en kommune med en rekke initiativer og aktiviteter innenfor det som faller inn under sosialinnovasjonsbegrepet. Kommunen har også ambisjoner og planer for å styrke sin satsing på medborgerskap og samskaping dette året (2019). SESAM deltar som forskningspartner i flere av disse prosessene.

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune satser systematisk og kreativt på å styrke sin folkehelseprofil. I årets inngang mot en sammenslåing med Sande kommune 1. januar 2020, er det såkalte mulighetsvinduet for å gjøre nye ting med nye rammer, åpent. SESAM er i prosess med kommunen for å finne fram til gode løsninger sammen med innbyggere og brukere.

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune arbeider dedikert med innovasjon og entreprenørskap innenfor en egen «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling». SESAM deltar i arbeidsgruppe for entreprenørskap i dette planarbeidet.

SoCentral

SoCentral er en nordisk inkubator for samfunnsentreprenørskap, lokalisert til Sentralen i Oslo. SESAM har i flere prosjekter samarbeidet med de dyktige menneskene i virksomheten, og har dessuten hatt stor nytte av den kontaktflaten SoCentral har med alle sine medlemmer og leietakere i 5. og 6. etasje på Sentralen, der SoCentral holder til. Sesam har kontorplass i dette fellesskapet, og vi arrangerer ofte workshops og andre møter i lokalene her.

CoLab

CoLab er en såkalt «co-working space» i Larvik som tilbyr flexi-kontorplass, møterom og workshop-fasiliteter sentralt plassert midt i USNs nedslagsområde. SESAM har en flexi-plass i lokalene og bruker lokaliteten til møter og seminarer. Stedet er også base for et initiativ for å lage en klynge for sosiale entreprenører i Vestfold og Telemark. Sesam deltar som FoU-aktør i klyngen.

Tor Erling Naas

Tegner, komponist, musiker og animatør. Illustrerer live på våre workshops, rapporter og animatør av filmen Petter og Pernille løser et problem – sammen med mange.