Vis studievalg

Forskning og innovasjon ved Vitensenteret

Vi forsker og driver innovasjonsprosesser sammen med kommuner, helseforetak, bedrifter og forskningspartnere på høyt internasjonalt nivå.


Innovasjon og implementering av helse-teknologi

Vitensenteret samarbeider med gründere, bedrifter, kommuner og helseforetak om å utvikle, prøve ut og implementere helse-teknologi. Eksempler på prosjekter:

Kommunikasjon og eHelse

Vitensenteret samarbeider med internasjonale toppforskere og lokale og nasjonale aktører om kommunikasjonsforskning og utvikling av digitale løsninger. Eksempler på prosjekter: 

Ledelse og tjenestedesign

Vitensenteret samarbeider med kommuner, helseforetak og nasjonale aktører om følgeforskning, aksjonsforskning og lederutvikling som sikter mot innovasjon i kvalitetsarbeid og tjenestedesign. Eksempler på prosjekter:

Utdanning og digitalisering

Vitensenteret samarbeider med teknologibedriften Conexus om å utvikle teknologi og metodikk for kompetanseanalyse og praksis-basert refleksjons- og dybde-læring. Prosjekter:

  • UPFILL – systemutvikling for livslang læring
  • Digital coaching av ledere på arbeidsplassen
  • Digital veiledning av sykepleie-studenter i praksis

Publikasjoner

Publikasjoner fra prosjektene (.pdf).

Kontakt

Interessert i forskning og innovasjon?