Forskning og innovasjon ved Vitensenteret

Vi forsker og driver innovasjonsprosesser sammen med kommuner, helseforetak, bedrifter og forskningspartnere på høyt internasjonalt nivå.


Overordnet mål

Det overordnede formålet for Vitensenterets virksomhet er innovasjon i helsetjenester med særlig fokus på eHelse og velferdsteknologi rettet mot profesjonsutdanning, regional utvikling og internasjonal publisering.

Vitensenteret har tre pilarer:

  • Forskning og innovasjon,
  • Næringsutvikling og entreprenørskap
  • Utdanning og tjenestedesign

Vitensenterets forskere kommer fra alle fakulteter og campuser ved HSN (helseforskere, teknologer, pedagoger, økonomer, samfunnsvitere og humanister). Vitensenteret har egne lokaler for helseteknologi og simulering som metode, et omfattende samarbeidsnettverk av regionale aktører og stort internasjonalt nettverk av forskere.

Fire forsknings- og innovasjonsområder

Forskergruppen er tverrfaglig og tverrfakultær og består av fem professorer, ni førsteamanuenser og førstelektorer, fem stipendiater og flere høgskolelektorer i kvalifiseringsløp. Vi forsker og driver innovasjonsprosesser sammen med kommuner, helseforetak, bedrifter og forskningspartnere på høyt internasjonalt nivå på fire områder:

Digitalisering og implementering av helse – og velferdsteknologi

Vitensenteret samarbeider med gründere, bedrifter, kommuner og helseforetak om å utvikle, prøve ut og implementere velferds-teknologi.

Prosjekter:

Kommunikasjon, læring og eHelse

Vitensenteret samarbeider med internasjonale toppforskere og lokale og nasjonale aktører om kommunikasjonsforskning, innovative læringsformer med simulering og teknologi og utvikling av digitale løsninger for bedre helse.

Prosjekter:

Innovasjon, tjenesteutvikling og ledelse

Vitensenteret samarbeider med kommuner, helseforetak og nasjonale aktører om følgeforskning, evalueringsforskning, aksjonsforskning og lederutvikling som sikter mot innovasjon i kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling.

Prosjekter:

Praktisk-klinisk forskning

Vitensenteret samarbeider med nasjonale og internasjonale forskere og aktører innen primær- og spesialisthelsetjenesten rundt forskning om klinisk helsearbeid. (kartlegging, tiltak/behandling og implementering  i praksis på fagområder som smerte, sår, eldreomsorg, demens og funksjonshemming).

Prosjekter:

  • Smerte
  • Eldre
  • Smerter og sår
  • Utdanning i sår
  • Funksjonshemmede

Vitensenterets forskergruppe

Leder:

Deltagere:

Publikasjoner

Publikasjoner fra prosjektene (.pdf).

Kontakt