Innovasjon, tjenesteutvikling og ledelse

Vitensenteret samarbeider med kommuner, helseforetak og nasjonale aktører om følgeforskning, evalueringsforskning, aksjonsforskning og lederutvikling som sikter mot innovasjon i kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling.


Prosjekter