Kommunikasjon, læring og eHelse

Vitensenteret samarbeider med internasjonale toppforskere og lokale og nasjonale aktører om kommunikasjonsforskning, innovative læringsformer med simulering og teknologi og utvikling av digitale løsninger for bedre helse.